På Kriminalvårdens webbplats används cookies. De behövs för att webbplatsen ska fungera på bästa möjliga sätt och kommer att sparas på din dator. 

Kriminalvården logotyp
49

Lägre utbildning än genomsnittet

Andelen klienter som högst har en grundskoleutbildning eller ingen fullföljd utbildning alls är 49 procent. Motsvarande siffra för Sverige som helhet är en femtedel. Statistik om Kriminalvårdens klienter.

Rymningarna minskar

Rymningar från svenska fängelser blir allt ovanligare. Det är en tendens som har pågått sedan 1994 och är ett resultat av att Kriminalvården hela tiden utvecklar säkerhetsarbetet. Under 2013 skedde en rymning från sluten anstalt och 16 avvikelser från öppna anstalter. Statistik om rymningar.

startpage-divider
  • Närbild av jeanslampa

    Intagna återvinner

    På anstalten Borås har återvunna jeans blivit till en läcker lampa. Samarbetet mellan designers och intagna bidrar till katastrofhjälp och ett bättre miljötänk. 
  • Åsa Wallengren Projekt Unga

    Så ska färre unga återfalla i brott

    Kriminalvården ska intensifiera arbetet med unga människor. Möt Åsa Wallensten som är nationell samordnare och som arbetar för att de unga ska bli bättre rustade för ett liv utan kriminalitet och missbruk.
startpage-divider

Om Kriminalvården

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. I vårt uppdrag ingår att transportera klienter mellan domstol, häkte och anstalt, men vi utför också transporter för Polisens och Migrationsverkets räkning.

startpage-divider