På Kriminalvårdens webbplats används cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator.

Kriminalvården logotyp
49%

Lägre utbildning än genomsnittet

Andelen klienter som högst har en grundskoleutbildning eller ingen fullföljd utbildning alls är 49 procent. Motsvarande siffra för Sverige som helhet är en femtedel. Statistik om Kriminalvårdens klienter.

Rymningarna minskar

Rymningar från svenska fängelser blir allt ovanligare. Det är en tendens som har pågått sedan 1994 och är ett resultat av att Kriminalvården hela tiden utvecklar säkerhetsarbetet. Under 2013 skedde en rymning från sluten anstalt och 16 avvikelser från öppna anstalter. Statistik om rymningar.

startpage-divider
  • Peter Frisk och Martina Mannerstråle vid insatsstyrkan tar på sig utrustningen

    Insatsstyrkan är alltid redo

    Kriminalvårdens insatsstyrka måste hela tiden vara redo för incidenter på anstalterna. I senaste numret av Omkrim kan du läsa mer om hur vi hanterar hotfulla incidenter, upplopp och gisslantagningar. 
  • Uppsökare träffar häktad klient. Uppsökare Elisabeth Hellman, figurant Henrik Fälldin. OBS! Bilden är arrangerad, personer på bild är inte intagna.

    Arbetet mot narkotika

    Kriminalvården har de senaste åren satsat på en rejält utbyggd vård för att möta problemet med ett ökat missbruk. Bland annat verkar idag speciella uppsökare med att identifiera och motivera missbrukare redan i häktena.
startpage-divider

Om Kriminalvården

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. I vårt uppdrag ingår att transportera klienter mellan domstol, häkte och anstalt, men vi utför också transporter för Polisens och Migrationsverkets räkning.

startpage-divider