Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) innebär att du som besöker en webbplats ska ge ditt samtycke till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Kriminalvårdens webbplats använder cookies.

Läs mer
Jag accepterar cookies

Prism

Bild på prismaPrism - Programme for reducing individual substance misuse. Programmet ger deltagarna möjlighet att välja sina egna mål; drogfrihet eller en minskning av missbruket. Programmet uppmuntrar total drogfrihet och genom sitt upplägg visar det över tid för deltagaren att det är omöjligt att gå från ett missbruk till så kallat kontrollerat drogande. Deltagaren görs medveten om att enstaka "felsteg" är att räkna med och inte med automatik måste innebära ett totalt återfall i gammal livsstil. Ett återfall är en del i processen till drogfrihet och det finns metoder för att hantera det. Återfallsrisken för klienter som genomgår missbruksrelaterade program är trots allt stor.

Målgrupp

Drog- och eller alkoholmissbrukande klienter vars kriminalitet har en tydlig koppling till missbruket. Klienten ska ha en uttalad vilja till att förändra sitt missbruk och sin kriminalitet. Programmet bör äga rum i slutet av anstaltsverkställighet eller så snart som möjligt efter dom till skyddstillsyn eller efter villkorlig frigivning.

Teori

Ett kognitivt beteendebaserat program som vilar på social inlärningsteori.

Metod

Prism är ett enskilt program där klienten i 21 möten med en programledare arbetar med problem relaterade till missbruk och kriminalitet.

Innehåll

Prism är indelat i tre delar; kartläggning, färdighetsträning samt tillämpning.

- I kartläggningsdelen (5 möten), utforskas och sammanfattas klientens problem, färdigheter och attityder förknippade med missbruket. Det som kan hindra förändring identifieras liksom vad som tvärtom kan vara till hjälp. Klienten ska bland annat bli medveten om vad det är hos honom/henne som utlöser missbruk och/eller brottsligt beteende och även lära sig olika metoder eller "verktyg" som hjälper till att minska droganvändning. Dessa metoder fokuserar på självkontroll, stresslindring, problemlösning och att förebygga återfall i missbruk och kriminalitet.

- I färdighetsträningsdelen (9 möten) används det som kommit fram i kartläggningen. Klienten lär in färdigheter och metoder för att hantera de problem som är förknippade med missbruk. Klienten tränar självkontroll, gör avslappningsövningar, arbetar med att förebygga återfall genom återfallsprevention. Tekniken som används för att lösa problem innebär att känna igen obehagliga känslor, tydliggöra problem, ta sig tid att tänka, finna alternativ och utvärdera dessa utifrån konsekvenser samt att sätta mål.

- I tillämpningsdelen (4 möten) får klienten använda problemlösning och speciellt utvalda färdigheter på egna problem. Det kan handla om att stå emot grupptryck, drogsug eller -begär. Klienten lär sig identifiera skadliga hälsokonsekvenser av missbruket samt att reparera relationer.


Omfattning

Ett förmöte och 20 möten uppdelade i tre delar, sammanlagt 32 ½ timmar per klient. Den sista delen av programmet "skräddarsys" för den aktuelle deltagaren.

Ladda ner foldern
 
Kriminalvården, 601 80 Norrköping, Telefon: 077-228 08 00, Fax: 011-496 36 40, Organisationsnr: 202100-0225, Kontakta oss