Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) innebär att du som besöker en webbplats ska ge ditt samtycke till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Kriminalvårdens webbplats använder cookies.

Läs mer
Jag accepterar cookies

Fotboja

Bild på fotbojaFotboja kallas i vanligt tal det som i lagen heter Intensivövervakning med elektronisk kontroll, IÖV. Intensivövervakning är ett alternativt sätt att avtjäna sitt fängelsestraff, som innebär att straffet avtjänas i hemmet. Den som döms till fängelse i högst sex månader kan ansöka om intensivövervakning. Frivården utreder och kontrollerar dömda personer som står under intensivövervakning.

Straff i hemmet

Klienter som beviljats intensivövervakning avtjänar straffet i hemmet och övervakas dygnet runt med hjälp av en sändare (fotboja) som sätts runt foten. Klienten får bara vistas utanför bostaden för vissa bestämda ändamål enligt ett individuellt schema. Intensivövervakningen kan kombineras med föreskrift om att delta i lämplig vård eller ett påverkansprogram, för att minska risken för återfall i brott. Frivården gör oanmälda hembesök, främst under kvällar och helger för att kontrollera att den dömde inte är påverkad av alkohol eller andra droger.

Lämplighet utreds

Frivården skickar ut information till alla fängelsedömda som uppfyller grundkriterierna för intensivövervakning. Där står hur man ska gå till väga för att ansöka om intensivövervakning. Frivården utreder om den sökanden och dennes personliga förhållanden är lämpliga för intensivövervakning. En förutsättning är att den dömde har tillgång till bostad och sysselsättning.

Misskötsamhet

Om intensivövervakningen missköts får den dömde avtjäna tiden i fängelse istället. Drogförbudet är absolut och brott mot detta leder till att verkställigheten med fotboja omedelbart avbryts. Det är övervakningsnämnden som fattar det slutliga beslutet om att avbryta verkställigheten med fotboja.

Intensivövervakning har funnits i svensk kriminalvård sedan 1994 och har under många år ökat.

Fotboja vid utslussning

Intensivövervakning kan även användas vid utslussning från vistelse i anstalt (halvvägshus och utökad frigång) och vid övervakning på anstalt med den lägsta säkerhetsklassen.

 
Kriminalvården, 601 80 Norrköping, Telefon: 077-228 08 00, Fax: 011-496 36 40, Organisationsnr: 202100-0225, Kontakta oss