Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) innebär att du som besöker en webbplats ska ge ditt samtycke till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Kriminalvårdens webbplats använder cookies.

Läs mer
Jag accepterar cookies

Utländska medborgare och invandrare?

Hur många invandrare finns det i svenska fängelser? Det är en av de många frågor som ofta ställs till Kriminalvården och som vi inte kan svara på!

Förklaringen är att Kriminalvården har statistik på hur många utländska medborgare som finns i fängelse varje år, vilka länder de kommer ifrån och om de ska utvisas efter fängelsestraffet.

Ett tvärsnitt/en ögonblicksbild av hur det ser ut är att den 1 oktober 2013 fanns det 32 % utländska medborgare. De svenska medborgarna var 68 %.

Däremot har vi inga siffror på hur många som är av utländsk härkomst eller är invandrade till Sverige.

Vad säger lagen att vi får registrera?

Det är så att Kriminalvården är förbjuden i lag att registrera etniskt ursprung (om inte särskilt skäl finns för en individs behandling), kriminalvården får inte heller ha etniskt ursprung som sökbegrepp. Detta gör det naturligtvis även omöjligt att föra någon statistik kring etniskt ursprung.

Vad som får registeras i systemen regleras i lagen "Lag om behandling av personuppgifter i Kriminalvården" (2001:617). I denna lag står;
"5 §
Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.
Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får uppgifterna kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket, om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen.
Personuppgifter enligt första stycket får inte användas som sökbegrepp om inte regeringen har föreskrivit det. Sådana föreskrifter får meddelas endast för det ändamål som anges i 3 § första stycket 3. Lag (2008:577)."

 
Kriminalvården, 601 80 Norrköping, Telefon: 077-228 08 00, Fax: 011-496 36 40, Organisationsnr: 202100-0225, Kontakta oss