Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Skyddstillsyn

Skyddstillsyn är ett straff som äger rum ute i samhället. Straffet innebär en prövotid på tre år och övervakning av frivården det första året.

Den som dömts till skyddstillsyn bor hemma och har regelbunden kontakt med frivården genom en frivårdshandläggare och en övervakare. Klienten måste ha kontakt med frivården vid bestämda tillfällen och handläggare kan göra hembesök.

En handläggare fungerar också som stöd för den som dömts till straff i frivård, till exempel när det gäller kontakter med andra myndigheter eller arbetsgivare. Målet är att den dömde ska återanpassa sig till samhället och inte återfalla i kriminalitet.

Skyddstillsyn kan kombineras med föreskrifter om:

  • Dagsböter - upp till 200
  • Föreskrifter om samhällstjänst
  • Fängelse - 14 dagar till 3 månader
  • Föreskrifter om behandlingsplan - så kallad kontraktsvård.

Många klienter genomgår också Kriminalvårdens behandlingsprogram under tiden de övervakas av frivården.

Under prövotiden ska den dömde rätta sig efter de regler och föreskrifter som ingår i domen och efter bästa förmåga försörja sig. Vid misskötsamhet kan en övervakningsnämnd förlänga övervakningen. De kan också upphäva skyddstillsynen, då bestämmer domstolen ett nytt straff.