Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Kriminalvården logotyp

Besök, telefon och brev

Under din tid som häktad får du ta emot besök, ringa och skriva brev under vissa omständigheter.

Besök

Innan ett besök beviljas kontrollerar personalen om besökaren är dömd eller misstänkt för brott. Fråga häktespersonalen hur du ska göra om du vill ansöka om besök och vilka besökstider som gäller. Den person som ska besöka dig kan komma att kroppsvisiteras för att komma in på häktet.

I vissa fall kan häktet bevilja ett bevakat besök. Det innebär att besöket avlyssnas eller bevakas av personal. Då måste personalen som bevakar besöket förstå det språk som du och den besökande talar. I vissa fall kan en tolk anlitas.

Besökare kan lämna personliga tillhörigheter till dig som du kan behöva under tiden i häkte och som inte äventyrar säkerheten på häktet.

Telefon

För att ringa använder du det telefonsystem som finns på häktet. I systemet kan Kriminalvården kontrollera vem du ringer till. De flesta samtal betalar du själv genom att köpa ett telefonkort på häktet. Den person du vill ringa måste ge sitt samtycke till kontakt. 

Vi kontrollerar personen du vill prata med innan samtal beviljas. I vissa fall kan samtal beviljas under avlyssning. Personalen måste i så fall informera dig.

Du får inte ringa om det kan påverka häktets säkerhet eller om du har restriktioner. Telefonsamtal med din offentliga försvarare får inte avlyssnas. Samtal till din försvarare är exempel på samtal som häktet kan betala.

Om du har barn som du får ringa till och om du inte har restriktioner, kan ett samtal i veckan betalas av häktet.

Brev och paket

Bara om du har gett ditt medgivande öppnar och kontrollerar vi dina brev och paket innan du får dem. Om du inte vill det, förvarar vi breven oöppnade och du får tillbaka dem senast den dagen du lämnar häktet. Du har rätt att skicka brev till din offentliga försvarare, till svenska myndigheter och till vissa internationella organ utan att breven öppnas.