Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Besök

Den som är häktad eller sitter i fängelse kan få ta emot besök. Det är alltid häktet eller anstalten som bestämmer hur lämpligt ett besök är.

Hitta rätt häkte/anstalt

Om du inte vet vilket häkte/fängelse din anhörige sitter på måste du skriva ett brev som vi på Kriminalvården förmedlar rätt. Det går inte att ringa. Informationen om var en intagen finns är skyddad av sekretess. Vi får inte lämna ut den utan att avgöra om det kan påverka den intagnes säkerhet eller integritet.

Tillstånd för besök

Den som sitter i häktet eller på anstalt måste ha ett tillstånd för att ta emot besök. Innan tillståndet beviljas undersöker Kriminalvården om besöken skulle kunna äventyra säkerheten. Vi tittar på den intagnes omständigheter, till exempel vad den är dömd för. Du måste också godkänna att Kriminalvården kontrollerar i belastningsregistret om du är dömd för brott. Den person som du vill besöka skickar en blankett till dig som du fyller i och skickar tillbaka före besöket.

Om ett barn under 18 år ska besöka någon i häkte/fängelse ska vårdnadshavarna godkänna besöket. Det görs på en blankett som båda ska skriva under. Vårdnadshaven utanför häktet/anstalten får hem blanketten, skriver under och skickar tillbaka blanketten till häktet/anstalten om han eller hon godkänner besöket. 

Man måste ansöka om tillstånd för varje besökare.

Tid och plats

På alla häkten och anstalter finns fasta besökstider. Alla besök måste bokas i förväg, via telefon. På sidan Hitta häkte/anstalt finns besökstider och adresser.

Besöket

Ta med legitimation. Du måste kunna visa vem du är.

När du kommer till häktet eller anstalten undersöker vi dig och det du bär med dig. Undersökningen liknar den som sker på flygplatser med metalldetektorer. Ibland kontrollerar vi med hjälp av en narkotikahund eller en ytlig kroppsbesiktning. Kvinnliga besökare undersöks av en kvinnlig kriminalvårdare, manliga besökare av en manlig kriminalvårdare.

Vid en ytlig kroppsbesiktning får du ta av dig kläderna för att visa att du inte gömmer något under kläderna. Undersökningen sker avskilt, endast inför kriminalvårdaren. Kvinnliga besökare undersöks av en kvinnlig kriminalvårdare. Ingen kommer att röra vid dig, bara ditt hår. Kroppens synliga delar samt fotsulor, handflator och armhålor granskas.

Allt du tar med dig ska godkännas

Det du tar med för att ge till någon som är häktad eller sitter i fängelse måste godkännas av Kriminalvården. Kontakta häktet/anstalten i förväg så riskerar du inte att ta med något i onödan.

Du kan sätta in pengar till en intagen på ett konto som den intagne har tillgång till. Det är möjligt att sätta in pengar på kontot hemifrån. Häktet/anstalten berättar för dig hur du gör.

Du får inte ta med dig mat till en intagen och sitter han eller hon på anstalt får du inte heller ta med kläder.