Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Telefon och brev

Du kan hålla kontakten med någon i fängelse via både telefon och brev. Häktade kan också kontaktas förutsatt att de inte har restriktioner. Brev mellan dig och den intagne kommer att granskas och telefonsamtal kräver tillstånd.

Telefon

Den som sitter i häkte eller på anstalt behöver ett telefontillstånd för att kunna ringa. För att tillståndet ska beviljas måste du godkänna kontakten genom att fylla i en blankett som den intagne skickar till dig.

Du kan inte ringa direkt till den intagne. Inte heller skicka SMS. Det är förbjudet att ha egen mobiltelefon i häktet/anstalten. Av sekretesskäl kan häktet/anstalten inte berätta om en person är intagen och inte heller vidarebefordra meddelanden till intagna. Vid brådskande och angelägna ärenden kan det göras undantag.

Kriminalvården kan neka telefontillstånd om det finns misstanke att samtal kan riskera säkerheten eller kan leda till att någon kommer till skada.

Brev

Den som sitter i häkte eller i anstalt har inte tillgång till internet eller sin e-post. Du kan däremot skicka brev direkt till en person som finns hos Kriminalvården. Skriv namn tillsammans med häktets eller anstaltens adress på kuvertet.

Vet du inte på vilket häkte/anstalt din anhörige sitter? Skriv personens namn och personnummer, om du kan det, på kuvertet med brevet du vill skicka. Personnumret behövs eftersom det kan finnas fler med samma namn. Lägg kuvertet i ett annat, yttre, kuvert och skicka det till:

Kriminalvården
Journalarkivet
601 80 Norrköping

Vi skickar sedan vidare brevet till den intagne. Om du skriver ditt namn och adress på baksidan av det yttre kuvertet skickar vi tillbaka brevet om den du söker inte finns hos oss.

Brevgranskning

Brev till och från den intagne kan granskas för att se om det innehåller otillåtna föremål. Efter granskning förseglas kuvertet och när det delas ut får din anhörige veta att det har granskats.

Brev till häktad

Den häktade måste godkänna granskningen för att få sina brev. Annars delas breven ut när personen lämnar häktet.

Vad får jag skicka?

Allt som skickas till en intagen granskas innan det lämnas vidare. Det som äventyrar säkerheten eller som inte kan kontrolleras/visiteras kan vi inte lämna till den intagne.

  • Teckningar, tidningar och böcker är oftast tillåtet att skicka. Kontakta häktet/anstalten i förväg så du inte riskerar att skicka något i onödan.
  • Mat och godis är inte tillåtet.
  • Skicka inga kontanter. Sätt istället in pengarna på ett konto som din anhörige har tillgång till. Kontakta häktet/anstalten så berättar de hur du gör.