Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

FoU-dagarna

Varje år anordnas forskning och utvärderingsdagar för att introducera, diskutera och sprida forskningsresultat inom och utom Kriminalvården.

Kriminalvården är en forsknings- och utvecklingsinriktad myndighet. Visionen med FoU-dagarna är att på ett lättillgängligt sätt presentera forskningsresultat och koppla dessa till praktiskt kriminalvårdsarbete.

Målgrupper för FoU-dagarna är chefer inom myndigheten, verksamhetsexperter, annan personal som arbetar strategiskt med kärnverksamhet, personalutbildare, medarbetare i FoU-verksamheten samt medlemmar i Kriminalvårdens Vetenskapliga Råd. Dagarna är öppna även för programledare och andra aktörer inom programverksamheten samt övriga intresserade. Chefer kan också bedöma att medarbetare med andra uppgifter bör delta.

Därutöver inbjuds även representanter från media, Regeringskansliet, Brottsförebyggande rådet, Statens institutionsstyrelse och övriga nordiska kriminalvårdsmyndigheter.

Enheten för forskning och utvärdering

Kriminalvården har sedan 12 januari 2015 en ny enhet för forskning och utvärdering, organiserad under avdelningen för ledningsstöd. Enheten har i uppdrag att bidra med kunskapsunderlag, kvalitetssäkra beslut och verka för en evidensbaserad kriminalvård. Detta sker i nära samarbete med enheter som har i uppdrag att arbeta med utveckling och implementering. 

När och var

Kriminalvårdens FoU-dagar 2017 hålls på Stockholm City Conference Center
31 maj-1 juni.