Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Kriminalvårdens interna forskare

Kontaktuppgifter till Kriminalvårdens interna forskare.

Forskningsledare

Mats Forsman - med. dr 

Arbetsområden: Riskfaktorer för kriminellt beteende, utvärdering av behandling och andra insatser i Kriminalvården.

mats.forsman@kriminalvarden.se

 

Jenny Yourstone - Fil. dr i psykologi, fil. mag. i psykologi, fil. kand. i kriminologi/psykologi.

Arbetsområden: Kvinnor och brott, våld i nära relationer, hedersvåld, beslutsfattande inom rättssystemet. Utvärderingar av insatser inom Kriminalvården.

jenny.yourstone@kriminalvarden.se

Utredare

Johan Axelsson - master i kriminologi, fil. kand. i sociologi. 

Arbetsområden: Projektledning vid utvärdering av insatser och behandlingar i Kriminalvården.

johan.axelsson@kriminalvarden.se

 

Petra Buxrud - legitimerad psykolog, MSc in European Affairs, BSc in Foreign Service.

Arbetsområden: Riskfaktorer kring barn, projektledning vid utvärdering av projekt, insatser och behandlingar i Kriminalvården. Handledning och organisationsfrågor.

petra.buxrud@kriminalvarden.se

 

Leni Eriksson - socionom/fil. kand. i socialt arbete. 

Arbetsområden: Hedersvåld. Litteraturöversikter.

leni.eriksson@kriminalvarden.se

 

Charlotte Jakobsson - beteendevetare/fil.kand. i psykologi

Arbetsområden: Projektledning vid utvärdering av insatser och behandlingar i Kriminalvården.

charlotte.jakobsson@kriminalvarden.se

 

Elisabeth Nordén - Tjänstledig

 

Louise Starfelt Sutton - PhD in Psychology

Arbetsområden: Projektledning vid utvärdering av insatser och behandlingar i Kriminalvården.

louise.starfeltsutton@kriminalvarden.se

 

Mikael Svensk - beteendevetare/fil. kand. i psykologi, kriminolog/fil. kand. i kriminologi. 

Arbetsområden: Projektledning vid utvärdering av projekt, insatser och behandlingar i Kriminalvården.

mikael.svensk@kriminalvarden.se

 

Hedwig Westerberg - jur. kand

Arbetsområden: Hedersvåld och våldsbejakande extremism

hedwig.westerberg@kriminalvarden.se

Forskningsassistent

Viveca Spong - legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut. 

Arbetsområden: Unga våldsamma män, jämställdhetsfrågor. Utvärdering av insatser inom Kriminalvården.

viveca.spong@kriminalvarden.se