Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Anstalt

Den 1 oktober 2015 fanns 4 292 inskrivna i Sveriges anstalter, varav 4 064 män och 228 kvinnor. Det vanligast förekommande huvudbrottet för inskrivna i anstalt den 1 oktober 2015 var våldsbrott följt av narkotikabrott/smuggling.

       

Antal intagna

1 oktober 2015 var totalt 4 292 intagna på någon av Kriminalvårdens anstalter. Av dem var 4 064 män och 228 kvinnor. 

Ålder

1 oktober 2015 var 17% av de 4 292 intagna på Kriminalvårdens anstalter mellan 25-29 år.

Huvudbrott

Våldsbrott följt av Narkotikabrott/smuggling var 1 oktober 2015 de vanligaste huvudbrotten på anstalt. 

Strafftider

1 oktober 2015 så avtjänade 142 intagna en livstidsdom på någon av Kriminalvårdens anstalter. Störst antal intagna har en strafftid på 2-4 år. 

Sysselsättning

De intagnas sysselsättning är fördelad utifrån hur många timmar de har varit i sysselsättning under 2015. Till exempel:  34% av den utnyttjade tiden läggs i anstaltens arbetsdrift. 

Behandlingsprogram

Av de intagna som avslutade sin tid på anstalt under 2015, så deltog 2 205 av dessa i något av Kriminalvårdens behandlingsprogram.

Rymningar och avvikelser

En direktrymning innebär att en intagen, i säkerhetsklass 1 eller 2, avviker från området utan tillstånd. 

Under 2015 så inträffade inga direktrymningar från någon av Kriminalvårdens anstalter. Däremot inträffade 13 direktavvikelser. En direktavvikelse är en avvikelse från säkerhetsklass 3-anstalt. 

Missbruk

Av intagna på anstalt så hade 2 540 intagna den 1 oktober 2015 någon missbruksproblematik. 1 630 av Kriminalvårdens intagna hade inget känt missbruk. 

Förklaringar brottstyper

 Brottstyp  Förklaringar
 Huvudbrott   Det brott som har det strängaste straffet i straffskalan om klienten är dömd för flera.
 Våldsbrott   Brott mot frid och hälsa. Dråp. Grov misshandel. Misshandel. Mord. Övrigt våldsbrott.
 Tillgreppsbrott  Grov stöld. Motorfordonstillgrepp. Stöld. Övrigt Tillgreppsbrott.Tillgreppsbrott - Grov stöld. Motorfordonstillgrepp. Stöld. Övrigt Tillgreppsbrott.
 Rån  Rån. Grovt rån.
 Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott  Bedrägeri, även grovt. Förskingring m.m. Gäldenärsbrott. Häleri. Övrigt bedrägeri och annan oredlighet.
 Brott mot allmänhet och stat  Allmänfarliga brott. Brott mot allmän ordning. Förfalskningsbrott. Mened m.m. Våld, hot mot tjänsteman. Övrigt brott mot allmän verksamhet. Övrigt brott mot allmänhet och stat.
 Trafikbrott  Övrigt trafikbrott, ej rattfylleri.
 Rattfylleri  Grovt rattfylleri. Rattfylleri.
 Narkotikabrott/smuggling  Grovt narkotikabrott. Brott mot varusmugglingslagen/smugglingslagen. Övrigt brott mot narkotikastrafflagen.
 Övriga  Brott mot lagen om tillverkning av/handel med drycker/alkohollagen. Skadegörelse. Skattestrafflagen. Utlänningslagen. Vapenlagen. Övrigt.