Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Återfall

Allt färre av de klienter som lämnar Kriminalvården återfaller i brott som ger fängelse eller frivård. Sedan 2000-talets början har återfallen minskat med cirka 10 procentenheter. Av klienterna som frigavs från fängelse eller påbörjade verkställighet i frivård 1999 kom 42 procent tillbaka till Kriminalvården inom tre år. Av klienterna som följdes från 2011 återföll 31 procent.

Återfall i brott

Andel återfall i brott inom tre år efter avgång eller påbörjad verkställighet inom frivård 1994-2011. Sedan 2000-talets början har återfallen minskat med cirka 10 procentenheter.

Till återfall räknar Kriminalvården brott som begås inom tre år efter avslutad anstaltsverkställighet eller påbörjad frivårdsverkställighet och där klienten genom lagakraftvunnen dom döms till en ny kriminalvårdspåföljd.

 År
 Andel
1994
39%
1995
39%
1996 40%
1997 39%
1998 41%
1999 42%
2000 40%
2001 40%
2002 38%
2003 37%
2004 37%
2005 37%
2006 36%
2007 36%
2008 34%
2009 33%
2010 32%
2011 31%

Påföljder

Andel återfall i brott inom tre år efter avgång från anstalt, eller påbörjad verkställighet i frivård mellan 2003-2011, mätt efter påföljd.  

 År Anstalt Skyddstillsyn Villkorlig dom m.samhällstjänst

Fotboja (IÖV)

2003 50% 41% 8% 19%
2004 48% 44% 9% 17%
2005 50% 39% 8% 18%
2006 49% 39% 9% 18%
2007 49% 41% 9% 18%
2008 46% 39% 8% 18%
2009 45% 38% 8% 19%
2010 43% 37% 8% 18%
2011 42% 36% 7% 18%

Ålder

Andel återfall i brott inom tre år efter avgång, eller påbörjad frivårdsverkställighet mellan 2003-2011 efter ålder. 

Ålder  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
<29 40% 41% 40% 38% 39% 37% 37% 36% 35%
30-39 41% 40% 39% 37% 38% 35% 35% 33% 31%
40-49 37% 38% 37% 38% 37% 34% 32% 31% 29%
50< 22% 23% 22% 23% 24% 23% 22% 24% 21%

Huvudbrott

Återfallsutfall inom tre år efter avgång, från anstalt eller påbörjad verkställighet i frivård 2011. 

Huvudbrott Antal klienter

Ej återfall 

Återfall till samma huvudbrott

Återfall till annat huvudbrott

Våldsbrott 5 824 4 595 462 767
Narkotikabrott/smuggling 4 401 2 588 848 965
Rattfylleri, även grovt 3 844 3 323 191 330
Tillgreppsbrott 2 804 1 380 670 754
Brott mot allmänhet och stat 1 865 1 234 106 525
Övrigt 1 229 984 43 202
Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott 1 155 777 68 310
Trafikbrott, ej rattfylleri 712 287 207 218
Rån, även grovt 696 358 42 296
Sexualbrott 486 435 10 41
Totalt 23 016 15 961 2 647 4 408

Strafftider 

Andelen återfall i brott inom tre år efter avgång från anstalt 2003-2011, visat efter strafftid. 

Strafftider  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
<2 mån 43% 41% 42% 40% 41% 38% 40% 38% 40%
2-6 mån 57% 54% 58% 60% 58% 56% 57% 56% 54%
6 mån-1 år 57% 54% 57% 55% 54% 52% 48% 45% 42%
1-2 år 54% 52% 53% 52% 54% 53% 48% 43% 42%
2 år< 35% 33% 35% 29% 32% 31% 27% 27% 26%