Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Frivård

Frivården övervakar klienter som döms till skyddstillsyn, klienter som blir villkorligt frigivna från fängelse och klienter som har fotboja istället för fängelsestraff. Här räknas påbörjade verkställigheter under ett visst år. Narkotikabrott/smuggling följt av våldsbrott var de vanligaste huvudbrotten för dem som påbörjat skyddstillsyn under 2015.

Frivårdens påföljder

Under 2015 påbörjade 11 715 klienter en påföljd inom frivården. 

Skyddstillsyn

Av de 6 091 klienter som påbörjade skyddstillsyn med övervakning under 2015 så var 5 073 män och 1 018 kvinnor. De flesta av klienterna var mellan 20-24 år gamla. Vanligaste huvudbrottet bland klienterna var narkotikabrott/smuggling. 


Villkorlig dom med samhällstjänst

Under 2015 så påbörjade 3 797 klienter en villkorlig dom med samhällstjänst inom frivården. 3 351 var män och 446 kvinnor. De flesta var mellan 20-24 år. det vanligaste huvudbrottet var våldsbrott. 

Fotboja

Under 2015 så påbörjade 1 827 klienter intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV), även kallat fotboja. Av dessa så var 1 592 män och 235 kvinnor. Det vanligaste huvudbrottet var rattfylleri. 

Villkorlig frigivning

Under 2015 så påbörjade 3 976 klienter en villkorlig frigivning med övervakning inom frivården. Av dem så var 3 773 män och 203 kvinnor. Den största andelen var mellan 25-29 år gamla. De vanligaste huvudbrotten för villkorligt frigivna var narkotikabrott/smuggling och våldsbrott. 

 

Frivårdsklienternas sysselsättning

De flesta frivårdsklienter var den 1 oktober 2015 arbetslösa till arbetsmarknadens förfogande, vilket innebär att de var anmälda på Arbetsförmedlingen, redo för att arbeta minst tre timmar om dagen.

I tvärsnittet ingår villkorligt frigivna med övervakning samt klienter med skyddstillsyn och övervakning. 

 

Förklaringar brottstyper

 Brottstyp  Förklaringar
 Huvudbrott   Det brott som har det strängaste straffet i straffskalan om klienten är dömd för flera.
 Våldsbrott   Brott mot frid och hälsa. Dråp. Grov misshandel. Misshandel. Mord. Övrigt våldsbrott.
 Tillgreppsbrott  Grov stöld. Motorfordonstillgrepp. Stöld. Övrigt Tillgreppsbrott.Tillgreppsbrott - Grov stöld. Motorfordonstillgrepp. Stöld. Övrigt Tillgreppsbrott.
 Rån  Rån. Grovt rån.
 Bedrägeri, förskingring, borgenärsbrott  Bedrägeri, även grovt. Förskingring m.m. Gäldenärsbrott. Häleri. Övrigt bedrägeri och annan oredlighet.
 Brott mot allmänhet och stat  Allmänfarliga brott. Brott mot allmän ordning. Förfalskningsbrott. Mened m.m. Våld, hot mot tjänsteman. Övrigt brott mot allmän verksamhet. Övrigt brott mot allmänhet och stat.
 Trafikbrott  Övrigt trafikbrott, ej rattfylleri.
 Rattfylleri  Grovt rattfylleri. Rattfylleri.
 Narkotikabrott/smuggling  Grovt narkotikabrott. Brott mot varusmugglingslagen/smugglingslagen. Övrigt brott mot narkotikastrafflagen.
 Övriga  Brott mot lagen om tillverkning av/handel med drycker/alkohollagen. Skadegörelse. Skattestrafflagen. Utlänningslagen. Vapenlagen. Övrigt.