Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Häkte

Den 1 oktober 2015 fanns 1 628 personer inskrivna i Sveriges häkten, varav 1 518 män och 110 kvinnor. Av dessa hade nästan hälften restriktioner, där de intagna inte får vistas med andra häktade. De häktade får restriktioner när utredningen kan försvåras av kontakt med yttervärlden.

Hitta rätt statistik

Antal inskrivna 

Restriktioner

 

Antal inskrivna

1 oktober 2015 var totalt 1628 inskrivna på något av Kriminalvårdens häkten. Av dem så var 110 kvinnor och 1 518 män. 

Restriktioner

Restriktioner innebär att de häktade får ha begränsad kontakt med omvärlden under utredningen. De flesta häktade med restriktioner får inte heller vistas med andra häktade. 

Andel inskrivna i häkte med restriktioner, där de intagna inte får vistas med andra häktade, var den 1 oktober 2015 46%. Att Kriminalvården endast visar statistik över restriktioner där intagna inte får vistas med andra häktade beror på att det är dessa som främst påverkar verksamheten.