Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Kriminalvården logotyp

Helsingborg

Samtliga 44 platser i säkerhetsklass 2 är för närvarande tillfälligt stängda, dock längst t.om. den 20 september 2015. Platserna används istället som häkte

Besöksadress

Bergavägen 1

254 66 Helsingborg

postadress till intagna

Box 22146

Den intagnes namn

250 23 Helsingborg

Postadress

Anstalten Helsingborg

Box 22146

250 23 Helsingborg

telefon och fax

Tel. 042-495 44 00

Fax 042-495 44 84

GPS

Lat 56,0681

Lon 12,7191


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Norra infarten (E4) till Helsingborg, följ sedan Ängelholmsleden till trafikplats med skyltning till Berga industriområde. Sväng av direkt till höger och därefter vänster i nästa rondell.

Med tåg och buss: Anstalten ligger 10 minuters gångväg från tågstationen Helsingborg Norra (Maria Park). Helsingsborgs centralstation (Knutpunkten) nås snabbt med såväl buss som lokaltåg.

Skicka e-post till anstalten

Du kan inte skicka e-post till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till intagna.

Anstalten är för närvarande stängd och platserna används som häkte. För att besöka verksamheten gäller följande tider: 

Vardagar: 15.00-16.00 samt 16.30-17.30

Helger: 10.00-11.00 samt 15.00-16.00

Bevakade besök: Onsdagar 11.30-12.00

Du bokar ditt besök på vardagar mellan 10.00 och 11.00 genom att ringa telefonnummer 042-495 43 89

Detta gör de intagna på dagarna

Arbete

Arbetsdriften består av snickeriverksamhet med inriktning mot enklare träartiklar såsom lådor och backar. Dessutom finns ett begränsat antal förtroendeuppdrag inom tvätteri, lokalvård, kökstjänst och skötsel av grönområden.

Utbildning

Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. I mån av resurser kan utbildning på högskolenivå förekomma.

Behandling och program

Anstalten har flera ackrediterade behandlingsprogram de intagna kan delta i. Vi har en 12-stegsavdelning (med introduktions-, grund-, förlängd- och vidmakthållandenivå).

Fritid

Anstalten Helsingborg har ett stort och lummigt promenadområde med fotbollsplan. Härutöver finns bland annat gymnastikhall och välutrustat motionsrum. Anstalten har samarbete med KRIS, NA och kyrkan och dessa besöker anstalten flera gånger i veckan.

Anstalten har i samarbete med anstaltspastorn utarbetat ett koncept för 24-timmarsretreat; en möjlighet för en grupp intagna att tillsammans med pastor Lennart vara avskilda från övrig verksamhet under ett dygn. Tiden ägnas åt personliga samtal, reflektion och eftertanke.

Arbetet mot narkotika

Helsingborg är en av Kriminalvårdens behandlingsanstalter. De intagnas vårdbehov och motivation till drogfrihet utreds innan eventuell behandling genomförs med hjälp av av missbruksprogram.

Utöver behandling lämnar intagna regelbundet urinprov för kontroll av drogfrihet. Anstaltens personal visiterar dagligen celler och andra utrymmen för att hindra förekomst av narkotika på anstalten. Narkotikahund används i stor omfattning.

Självförvaltning

Helsingborg har självförvaltning på platserna på säkerhetsklass 3. De intagna planerar själva inköp och lagar mat enligt fastlagd budget.

Helsingborg är en av Kriminalvårdens behandlingsanstalter med inriktning helt mot missbrukare.

Kort historik om anstalten

Anstalten byggdes 1979 och var den första i en serie så kallade lokalanstalter. 1979-88 hade anstalten såväl manliga som kvinnlig intagna. 2006 blev anstalten en renodlad behandlingsanstalt.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Anstalten har ett 40-tal anställda, ungefär lika många män och kvinnor.

Anstalten Helsingborg.