Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Kriminalvården logotyp

Sollentuna

Häktet Sollentuna är ett av Kriminalvårdens säkerhetshäkten och ligger i Sollentuna centrum. Häktet har 240 platser, varav 96 för intagna i gemensamhet och 144 för intagna med restriktioner. Av de 240 platserna utgör 24 särskilda ungdomsplatser.

Besöksadress

Tingsvägen 9

191 61 Sollentuna

postadress till intagna

Den intagnes namn

Box 819

191 28 Sollentuna

Postadress

Häktet Sollentuna

Box 819

191 28 Sollentuna

telefon och fax

Tel. 08-559 456 00

Fax 08-559 456 01

GPS

Lat 59,4269

Lon 17,9486


VÄGBESKRIVNING

Med bil: Kör E4 norrut från Stockholm mot Uppsala. Tag avfart 262 och håll till höger in på Turebergsleden. Tag avfart i rondellen mot Tingsvägen/rättscentrum. Följ vägen till Tingsvägen 9. 

Med pendeltåg: Pendeltåg norrut från Stockholm central mot Märsta. Avstigning i Sollentuna centrum. Häktet är beläget bredvid pendeltågstationen på vänster sida i tågets färdriktning.

Skicka e-post till häktet

Du kan inte skicka meddelande till en intagen här. Se instruktioner för att skicka brev till häktade.

Besök till intagna

Bokning av besök kan ske tisdag, onsdag och fredag kl 09.00-10.00 samt tors kl 17.00-19.00 på telefon 08-559 456 48.

Inlämning av föremål till intagna

Föremål till intagna kan lämnas in i receptionen varje dag kl 09.00-16.00 eller i samband med bokat besök. Observera att det kan dröja viss kortare tid innan den intagne får tillgång till föremålen, då de måste kontrolleras. För mer information kring inlämningar, ring 08-559 456 31.

Bokning av rum för tjänstebesök

Bokning av rum för tjänstebesök kan ske på tel. 08-559 456 31.

Tjänstemannabesök/entreprenörer

För besökstillstånd för entreprenörer, kontakta kriminalvårdsinspektör Patrik Snellman tel. 08-559 456 40.

Studiebesök

Vi tar emot skriftlig förfrågan om studiebesök via epost. 

Detta gör de häktade på dagarna

Häktet Sollentuna har gemensamhetsavdelningar med arbetsdriftlokaler, där man utför enklare arbeten. För att bryta isoleringen har de intagna tillgång till dagrum (endast gemensamhetsavdelningar), motionsrum och video- och spelrum. De intagna har även möjlighet att delta vid olika typer av friskvårdsaktiviteter, till exempel KrimYoga.

Häktet besöks regelbundet av olika organisationer såsom X-cons, unga X-cons NA, DAA, Röda korset, Tjuvgods och Livskraft. NAV - Nämnden för Andlig Vård erbjuder samtal med de häktade, enskilt eller i grupp.

Uppsökarverksamhet bedrivs för att motivera de intagna till behandling. I viss utsträckning finns det möjlighet för ungdomar till studier via Lärcentrum.

Generell information om verksamheten på häkten

Organisation och funktion

Häktet leds av en kriminalvårdschef och åtta kriminalvårdsinspektörer. Två kriminalvårdsinspektörer arbetar övergripande mot hela häktet medan övriga sex kriminalvårdsinspektörer har ett direkt klientansvar.

Majoriteten av häktets 176 medarbetare består av kriminalvårdare, men vid häktet finns även produktionsledare, lärare, sjuksköterskor, präster, personalhandläggare, kansliassistenter, klienthandläggare, receptionister, tekniker med flera.

Utrustat med videokonferens

Ja

Häktet Sollentuna.