Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Ekonomi och planering

Kriminalvården finansieras av statliga medel. Kriminalvårdens tilldelade anslag är på sammanlagt 8,1 miljarder kronor. 

Varje år fattar generaldirektören beslut om en verksamhetsplan för det kommande året. Planen innehåller det som är särskilt viktigt att fokusera på under året, baserat på mål och uppdrag från regeringen.

Varje år redovisar Kriminalvården hur verksamheten bedrivits i en årsredovisning. Inför varje nytt budgetår lämnar vi in ett förslag till regeringen på hur Kriminalvården behöver finansieras tre år framåt. Regeringen ska ha budgetunderlaget senast 1 mars. Senast den 15 augusti varje år lämnas dessutom en delårsrapport in.

Källa: Kriminalvårdens årsredovisning

Kriminalvårdens kostnader

Under 2015 var dygnskostnaden i häkte 3 554 kronor. Vårddygnskostnaden har minskat med tre procent under 2015.

I anstalt ökade vårddygnskostnaden med åtta procent under 2015. Ett vårddygn kostade då 3 270 kronor. Precis som när det gäller häkte så påverkas vårddygnskostnaden av beläggningen, genom att de fast kostnaderna fördelas på fler eller färre vårddygn beroende på beläggningsläget. 

Den dagliga kostnaden för en klient i frivård var 268 kronor under 2015.