Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Februari

2017-02-16

Kriminalvården tar över fler transporter av frihetsberövade

Kriminalvårdens transportenhet får större ansvar för de transporter av frihetsberövade som Polismyndigheten utför i dag. ”Vi tycker att det är helt rätt utifrån Polisens och Kriminalvårdens uppdrag”, säger Johan Mellbring, chef för Nationella transportenheten, Kriminalvården.

2017-02-16

Språket ska inte stoppa karriären

Hon var jurist, men talade för dålig svenska. Så i flera år städade hon hotellrum och längtade hem till Colombia. Men för två år sedan öppnade Kriminalvården dörren. Nu är Audrey Arizas mål att bli kriminalvårdsinspektör.

2017-02-14

Nya numret av Omkrim är här!

Ja tack till ett utmanande och meningsfullt jobb. För vem vill inte gå till en arbetsplats där det kryllar av trevliga arbetskamrater?

2017-02-01

Ny anstalt ska byggas i Svedala

Kriminalvården och Svedala kommun är överens om att bygga en kriminalvårdsanstalt i Svedala. Under onsdagen, den 1 februari, besökte generaldirektör Nils Öberg kommunen och undertecknade en avsiktsförklaring.

2017-02-01

"Ha fokus på avvikande beteende"

Kriminalvårdens grundutbildning har fått ett nytt moment, att arbeta mot våldsbejakande extremism.

Januari

2017-01-31

Så minskar återfallsrisken med behandling

Vinn, One-to-one och Prism har brottsreducerande effekt. Det visar utvärderingar av de tre behandlingsprogrammen.

2017-01-31

"Den utveckling vi nu ser kräver mer av oss"

Kriminalvården har hittills framgångsrikt lyckats förhindra kriminella gäng från att etablera sig i svenska fängelser. Men den utveckling vi nu ser, med löst sammansatta grupper och grovt våld, kräver mer av oss. Därför tar Kriminalvården nu fram en ny strategi mot organiserad brottslighet. För att kunna bedriva ett effektivt underrättelsearbete även i frivården krävs lagändringar, skriver generaldirektör Nils Öberg.

2017-01-30

Tillfällig häkteslösning på Salberga utreds

Kriminalvården har fattat ett inriktningsbeslut om att utreda en tillfällig ersättning för det stängda häktet i Västerås vid anstalten Salberga.

2017-01-26

Färre återfall men förändrad brottslighet

Antalet klienter i Kriminalvården minskar och allt färre återfaller i brott. Samtidigt framträder bilden av en ny generation klienter, förändrad brottslighet och grövre våld.

2017-01-19

Karriärväxlarna del 7: Han är anstaltens trädgårdsvetare

Som akademiskt utbildad trädgårdsvetare skulle man kunna tro att steget till att arbeta inom Kriminalvården är långt. Det var det inte för Johan Fogelberg, som numera är produktionsledare på anstalten Tygelsjö.

2017-01-10

Så jobbar Kriminalvården med barnpornografidömda

Kriminalvården har särskilda behandlingsprogram för de som döms för sexualbrott. Målet är att den dömde inte ska begå nya brott.

2017-01-10

Förtroendet för Kriminalvården växer

Förtroendet för Kriminalvården fortsätter att växa. Det står klart i Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning för 2016.

2017-01-03

Nu lanserar vi Kriminalvårdens bloggar

Nu startar Kriminalvården fyra bloggar där olika medarbetare ska blogga i egenskap av yrkespersoner. Här kan du följa dem i deras jobb på anstalter, häkten, i frivården och på utlandsuppdrag.

2016-12-27

Måltiden rymmer makt och mening

- Mat och måltider är substans och näring men också symbol och mening. Symboliken blir extra viktig när du är i en underordnad situation. Som i äldrevård eller i fängelse, säger måltidsforskare Inger M Jonsson och Richard Tellström.

2016-12-30

Utbytestjänstgöring på Justitiedepartementet

Kriminalvårdsinspektören Anders Jansson blev glatt överraskad när han fick frågan om en tillfällig placering på Justitiedepartementets Kriminalpolitiska enhet (KRIM).

2016-12-28

Karriärväxlarna del 6: ”Jag väljer Skänninge före Thailand"

Han var flygsteward och brukade flyga till Thailand. Men saknaden efter familjen blev för stor. "Nu har jag en halvtimmes väg hem, så jag ångrar inte det bytet", säger Martin Peterson, kriminalvårdare på Skänningeanstalten.

2016-12-20

En lagspelare vid rodret

Nils Öberg har chefat för Kriminalvården i fem år, ett ledarskap som han betonar bygger på dialog med chefer och medarbetare. Efter att den stora omorganisationen är sjösatt har generaldirektören nu siktet inställt på att slutföra alla påbörjade utvecklingsprojekt.