Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

April

2017-04-20

Ny kommunikationsdirektör på Kriminalvården

Ulrika Ohlson är ny kommunikationsdirektör för Kriminalvården.

2017-04-19

Ny sajt för barn

Att ha en förälder i häkte, anstalt eller frivård väcker många frågor. Kriminalvården visar Insidan, en sajt för 30 000 barn, på Barnrättsdagarna 25-26 april i Örebro.

2017-04-17

Vad är en kriminalvårdsinspektör?

Kriminalvårdsinspektören är första linjens chef i Kriminalvården. Vad innebär det i praktiken? Omkrim följde med Anette Skeppar-Forsström på häktet Sollentuna en dag i februari.

2017-04-13

Karriärväxlarna del 9: "Min dröm var att arbeta med människor"

Hon jobbade på kafé men drömde om att bli polis. I stället blev hon kriminalvårdare och jobbar i dag på anstalten Österåker. "Nu skulle jag aldrig välja någon annan arbetsplats", säger Nadine El Bazal.

2017-04-11

Nya numret av Omkrim är här!

Vad tusan är en kvinsp? Nytt nummer av Omkrim är ute nu.

2017-04-09

Samverkansrådet mot terrorism har haft möte

Rådet inom Samverkansrådet mot terrorism har haft ett extrainsatt möte idag med anledning av dådet på Drottninggatan fredagen den 7 april 2017.

2017-04-04

Dömda ska hjälpas tillbaka in i samhället

Många människor som begår brott fastnar i kriminalitet – en kriminalitet som kostar mycket, både i form av lidande för brottsoffren men också i form av samhällsresurser. Utredaren Anne Holm Gulati lämnade 31 mars in sitt förslag till regeringen kring ett inslussningsprogram för villkorligt frigivna.

Mars

2017-03-31

Kraftfull satsning på unga och våldsdömda

Sju gånger fler våldsamma klienter deltar i behandling, unga får fler insatser och antalet ADHD-utredningar har mer än fördubblats. Det är några av resultaten när Kriminalvården redovisar regeringsuppdraget kring unga och våldsamma klienter.

2017-03-30

Nu tar Kriminalvården över transporter från polisen

Från och med 1 april tar Kriminalvården över ett stort antal transporter av frihetsberövade från polisen. Det bedöms innebära en ökning med ungefär 9 000 transporter per år.

2017-03-24

Träffa Kriminalvården på Empack

Kriminalvårdens produktion, Krimprod, visar upp presentlådor och omklädningsskåp i sin monter på Empack i Malmö, den 29-30 april, som är en del av Industrimässorna.

2017-03-24

Jämställd budget - viktigt mål

Kvinnor och män ska få en likvärdig kriminalvård. Fördelning av pengar och resurser ska inte påverkas av vilket kön klienterna har, utan av behov. Kriminalvården ser ut att vara först bland svenska myndigheter att arbeta med jämställdhetsbudgetering.

2017-03-23

Kriminalvården arbetar mot korruption

Kriminalvården arbetar förebyggande mot korruption och har kartlagt vilka riskområden som finns i myndigheten. ”Det som till en början kan verka väldigt oskyldigt kan utvecklas till ett brottsligt handlande”, säger Nellie Grenius som jobbat med policyn.

2017-03-21

Anstalterna Hall och Tidaholm expanderar

Anstalterna Hall och Tidaholm, två av landets sju klass 1-anstalter, har prioriterats i satsningen på Kriminalvårdens infrastruktur. Målet är att de ska vara två moderna och långsiktigt rustade anstalter för manliga intagna i högsta säkerhetsklassen.

2017-03-16

Första myndigheten som hbtq-certifieras

I Kriminalvården ska alla kunna känna sig trygga och välkomna, oavsett kön eller sexuell läggning. Orden kommer från generaldirektören Nils Öberg, som idag närvarade då Kriminalvården som första myndighet i Sverige mottog certifikatet som visar att Kriminalvårdens utbildningsenhet genomgått hbtq-certifiering i RFSL:s regi.

2017-03-16

Morgan Johansson besökte anstalten Mariefred

Kriminalvården har hittills tagit fram ett sjuttiotal praktikplatser för nyanlända. I onsdags besökte justitieminister Morgan Johansson anstalten Mariefred för att träffa några av praktikanterna.

2017-03-15

Tv-kändis och anstaltschef bland isbergen

Skåningen Thomas Fredhøj varvar jobbet som anstaltschef med att åka hundspann och hoppa på isflak med frun och barnen. Deras liv på Grönland går att följa i ”Familjer på äventyr” i SVT Play.

2017-03-14

Svetsutbildning ger bra start efter muck

​"Vi befinner oss i en byggboom och byggbranschen skriker efter svetsare", säger svetslärare Håkan Börjesson på anstalten Skenäs.

2017-03-10

Hunden Sol lyser upp tillvaron för intagna i Luleå

Vem skulle inte bli glad av att få krama en hund, som dessutom kramar en tillbaka? Rottweilern Sol som jobbar som vårdhund på anstalten Luleå kan inte bara kramas på kommando, hon kan också tända och släcka lampor, hämta pinnar, spåra, söka och – viktigast av allt – vara en god lyssnare och vän.

2017-03-09

Kriminalvårdens webbplats vinner pris – igen

Kriminalvården är en av Sveriges fem bästa myndigheter på nätet - för tredje året i rad. ”Personal som bloggar ger en unik inblick i Kriminalvårdens arbete. Inläggen är befriande ärliga och öppna - en viktig och modig satsning från Kriminalvården”, var en del av nomineringen.

2017-03-07

Nils Öberg leder utredning kring relationsvåld

Kriminalvårdens generaldirektör ska på regeringens uppdrag utreda insatser för män som utövar våld mot närstående.

2017-03-06

Pressträff ska öka kunskapen om utvisningar

Tisdag 7 mars bjuder Kriminalvården tillsammans med Polisen och Migrationsverket in till pressträff om svenska myndigheters arbete med återvändande av utvisade.

2017-03-06

Följ Nils Öbergs föreläsning i London

Generaldirektör Nils Öberg har bjudits in av brittiska The Royal Society of Arts, RSA, för att hålla en föreläsning om svensk kriminalvård. Evenemanget äger rum i London den 8 mars.

2017-03-02

Tydligare uppdrag och mer ansvar

Vårdarrollen har förändrats de senaste åren. Yrket är mer specialiserat och vårdare har en rad olika funktionsuppdrag. Samtidigt har uppdraget blivit tydligare, vilket gör att kriminalvårdaren kan utföra sitt jobb mer professionellt.

Februari

2017-02-28

Livspondus höjer klientarbetets status

"Livspondus handlar om att återföra meningen med arbetet till de som gör arbetet. Det är en rörelse som pågår runt om i världen och även i Sverige", säger Hans Lindgren, initiativtagare till projektet Livspondus som har fått stort genomslag i Kriminalvården.

2017-02-27

Karriärväxlarna del 8: Hästtjejen som sadlade om till kriminalvårdare

Att snabbt gripa in där det behövs och vana att tänka snabbt i stressande situationer – det är egenskaper som behövs både som hästföretagare och kriminalvårdare. Det har Helena Romander som arbetar på anstalten Kumla insett.

2017-02-24

Valplycka knyter samman klienter och personal

Sörbyns fodervärdskap är en lyckad satsning för både klienterna och hundarnas ägare Försvarsmakten. Anstaltens två senaste tikar utbildas till polishund respektive har valts ut för avel – och i förra veckan flyttade två nya valpar in.

2017-02-24

Mia skriver för världens kriminalvårdare

FN vill ge ut en bok i fickformat om Mandela Rules, att sprida till kriminalvårdare i hela världen. Svensk kriminalvård fick uppdraget och nu kokar Mia Smith ner fängelsereglerna till fickformat.

2017-02-22

Kriminalvårdens årsredovisning är här

God dynamisk säkerhet, fortsatt minskning av återfallen i brott och ökade insatser för att bryta isoleringen i häkte. Det och mycket mer rapporterar Kriminalvården om i årsredovisningen.

2017-02-21

Kriminalvården satsar på kvinnoanstalter

En av strategierna för Kriminalvårdens infrastruktur är att utveckla och modernisera kvinnoanstalterna för en mer jämlik och jämställd kriminalvård. Utveckling av anstalten Sagsjön är en viktig del av denna satsning.

2017-02-16

Kriminalvården tar över fler transporter av frihetsberövade

Kriminalvårdens transportenhet får större ansvar för de transporter av frihetsberövade som Polismyndigheten utför i dag. ”Vi tycker att det är helt rätt utifrån Polisens och Kriminalvårdens uppdrag”, säger Johan Mellbring, chef för Nationella transportenheten, Kriminalvården.

2017-02-16

Språket ska inte stoppa karriären

Hon var jurist, men talade för dålig svenska. Så i flera år städade hon hotellrum och längtade hem till Colombia. Men för två år sedan öppnade Kriminalvården dörren. Nu är Audrey Arizas mål att bli kriminalvårdsinspektör.

2017-02-14

Nya numret av Omkrim är här!

Ja tack till ett utmanande och meningsfullt jobb. För vem vill inte gå till en arbetsplats där det kryllar av trevliga arbetskamrater?

2017-02-01

Ny anstalt ska byggas i Svedala

Kriminalvården och Svedala kommun är överens om att bygga en kriminalvårdsanstalt i Svedala. Under onsdagen, den 1 februari, besökte generaldirektör Nils Öberg kommunen och undertecknade en avsiktsförklaring.

2017-02-01

"Ha fokus på avvikande beteende"

Kriminalvårdens grundutbildning har fått ett nytt moment, att arbeta mot våldsbejakande extremism.

Januari

2017-01-31

Så minskar återfallsrisken med behandling

Vinn, One-to-one och Prism har brottsreducerande effekt. Det visar utvärderingar av de tre behandlingsprogrammen.

2017-01-31

"Den utveckling vi nu ser kräver mer av oss"

Kriminalvården har hittills framgångsrikt lyckats förhindra kriminella gäng från att etablera sig i svenska fängelser. Men den utveckling vi nu ser, med löst sammansatta grupper och grovt våld, kräver mer av oss. Därför tar Kriminalvården nu fram en ny strategi mot organiserad brottslighet. För att kunna bedriva ett effektivt underrättelsearbete även i frivården krävs lagändringar, skriver generaldirektör Nils Öberg.

2017-01-30

Tillfällig häkteslösning på Salberga utreds

Kriminalvården har fattat ett inriktningsbeslut om att utreda en tillfällig ersättning för det stängda häktet i Västerås vid anstalten Salberga.

2017-01-26

Färre återfall men förändrad brottslighet

Antalet klienter i Kriminalvården minskar och allt färre återfaller i brott. Samtidigt framträder bilden av en ny generation klienter, förändrad brottslighet och grövre våld.

2017-01-19

Karriärväxlarna del 7: Han är anstaltens trädgårdsvetare

Som akademiskt utbildad trädgårdsvetare skulle man kunna tro att steget till att arbeta inom Kriminalvården är långt. Det var det inte för Johan Fogelberg, som numera är produktionsledare på anstalten Tygelsjö.

2017-01-10

Så jobbar Kriminalvården med barnpornografidömda

Kriminalvården har särskilda behandlingsprogram för de som döms för sexualbrott. Målet är att den dömde inte ska begå nya brott.

2017-01-10

Förtroendet för Kriminalvården växer

Förtroendet för Kriminalvården fortsätter att växa. Det står klart i Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning för 2016.

2017-01-03

Nu lanserar vi Kriminalvårdens bloggar

Nu startar Kriminalvården fyra bloggar där olika medarbetare ska blogga i egenskap av yrkespersoner. Här kan du följa dem i deras jobb på anstalter, häkten, i frivården och på utlandsuppdrag.

2016-12-27

Måltiden rymmer makt och mening

- Mat och måltider är substans och näring men också symbol och mening. Symboliken blir extra viktig när du är i en underordnad situation. Som i äldrevård eller i fängelse, säger måltidsforskare Inger M Jonsson och Richard Tellström.

2016-12-30

Utbytestjänstgöring på Justitiedepartementet

Kriminalvårdsinspektören Anders Jansson blev glatt överraskad när han fick frågan om en tillfällig placering på Justitiedepartementets Kriminalpolitiska enhet (KRIM).

2016-12-28

Karriärväxlarna del 6: ”Jag väljer Skänninge före Thailand"

Han var flygsteward och brukade flyga till Thailand. Men saknaden efter familjen blev för stor. "Nu har jag en halvtimmes väg hem, så jag ångrar inte det bytet", säger Martin Peterson, kriminalvårdare på Skänningeanstalten.

2016-12-20

En lagspelare vid rodret

Nils Öberg har chefat för Kriminalvården i fem år, ett ledarskap som han betonar bygger på dialog med chefer och medarbetare. Efter att den stora omorganisationen är sjösatt har generaldirektören nu siktet inställt på att slutföra alla påbörjade utvecklingsprojekt.