Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

Ansökan statsbidrag

Statsbidrag ger vi till vissa riksorganisationer som arbetar med att förbereda Kriminalvårdens klienter för sin frigivning eller andra områden som rör Kriminalvårdens verksamhet.

Här hittar du blankett för ansökan. För instruktioner se Anvisning för ansökan om statsbidrag. Ansökningstiden för 2016 har gått ut. 

Kriminalvården 
601 80 Norrköping

Det ska framgå i ansökan vilka verksamhetsställen inom Kriminalvården som organisationen vill samarbeta med, och de är införstådda med planeringen och vilken typ av verksamhet som organisationen har. Ansökan ska också innehålla stadgar, verksamhetsplan för 3 år och den senaste verksamhets- och revisionsberättelsen. 

Kriminalvården prioriterar kostnader direkt relaterade till den klientnära verksamheten som organisationen vill bedriva, medel för verksamhet som bidrar till intagnas återanpassning och förbättrade frigivning. Viss ersättning för kringkostnader och administration kan beviljas. 

Redovisning av statsbidrag

Redovisning av statsbidraget sker genom blankett "Redovisning av beviljade statsbidrag" som du kan ladda ner nedan.