Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) innebär att du som besöker en webbplats ska ge ditt samtycke till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Kriminalvårdens webbplats använder cookies.

Läs mer
Jag accepterar cookies

Helsingborg

Bild på anstalten Helsingborg Bild på Sverigekarta med orten utplacerad

Helsingborg är anstalt med 24 platser i säkerhetsklass 2. Anstalten ligger i området Berga i Helsingborg.
Läs mer om anstalternas säkerhetsklasser dubbelarrow

Besök

Läs mer inför ditt besök dubbelarrow

Så tar du dig till anstalten

Med bil: Norra infarten (E4) till Helsingborg, följ sedan Ängelholmsleden till trafikplats med skyltning till Berga industriområde. Sväng av direkt till höger och därefter vänster i nästa rondell.
Med tåg och buss: Anstalten ligger 10 minuters gångväg från tågstationen Helsingborg Norra (Maria Park). Helsingsborgs centralstation (Knutpunkten) nås snabbt med såväl buss som lokaltåg.

Anstalten

Helsingborg är en av Kriminalvårdens behandlingsanstalter med inriktning helt mot missbrukare.

Detta gör de intagna på dagarna

 • Arbete
  Arbetsdriften består av snickeriverksamhet med inriktning mot enklare träartiklar såsom lådor och backar. Dessutom finns ett begränsat antal förtroendeuppdrag inom tvätteri, lokalvård, kökstjänst och skötsel av grönområden.

 • Utbildning
  Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. I mån av resurser kan utbildning på högskolenivå förekomma.
  Läs mer om Klientutbildning dubbelarrow  

 • Behandling och program
  För ackrediterade program, se högerspalten.
  12-stegsavdelning (med introduktions-, grund-, förlängd- och vidmakthållandenivå).  

  Läs mer om Arbete, utbildning och program dubbelarrow

Fritid

Anstalten Helsingborg har ett stort och lummigt promenadområde med fotbollsplan. Härutöver finns bland annat gymnastikhall och välutrustat motionsrum. Anstalten har samarbete med KRIS, NA och kyrkan och dessa besöker anstalten flera gånger i veckan. Anstalten har i samarbete med anstaltspastorn utarbetat ett koncept för 24-timmarsretreat; en möjlighet för en grupp intagna att tillsammans med pastor Lennart vara avskilda från övrig verksamhet under ett dygn. Tiden ägnas åt personliga samtal, reflektion och eftertanke.

Arbetet mot narkotika

Helsingborg är en av Kriminalvårdens behandlingsanstalter. De intagnas vårdbehov och motivation till drogfrihet utreds innan eventuell behandling genomförs med hjälp av av missbruksprogram. Utöver behandling lämnar intagna regelbundet urinprov för kontroll av drogfrihet. Anstaltens personal visiterar dagligen celler och andra utrymmen för att hindra förekomst av narkotika på anstalten. Narkotikahund används i stor omfattning.

Läs mer om Arbetet mot narkotika dubbelarrow

Självförvaltning

Helsingborg har självförvaltning på platserna på säkerhetsklass 3. De intagna planerar själva inköp och lagar mat enligt fastlagd budget.

Läs mer om Självförvaltning dubbelarrow

Kort historik om anstalten

Anstalten byggdes 1979 och var den första i en serie så kallade lokalanstalter. 1979-88 hade anstalten såväl manliga som kvinnlig intagna. 2006 blev anstalten en renodlad behandlingsanstalt.

Utrustat med videokonferens

Ja 

Personal

Anstalten har ett 40-tal anställda, ungefär lika många män och kvinnor.

Ansvarig för sidan: Kriminalvårdschef Peter Ekheim
Senast uppdaterad: 2014-07-03

Helsingborg

Adress
Anstalten Helsingborg
Box 22146
250 23 HELSINGBORG

Besöksadress:
Bergavägen 1

Postadress intagna:
Den intagnes namn
Box 22146
250 23 HELSINGBORG


Kontakt
Tel: 042-495 44 00
Fax:042-495 44 84
E-post dubbelarrow

Karta
Karta till Helsingborg dubbelarrow

GPS
Lat N 56° 4′ 5″ Lon E 12° 43′ 8″

 
Kriminalvården, 601 80 Norrköping, Telefon: 077-228 08 00, Fax: 011-496 36 40, Organisationsnr: 202100-0225, Kontakta oss