Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) innebär att du som besöker en webbplats ska ge ditt samtycke till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Kriminalvårdens webbplats använder cookies.

Läs mer
Jag accepterar cookies

Kolmården

Bild på anstalten Kolmården Bild på Sverigekarta med orten utplacerad

Kolmården är en anstalt med 120 platser i säkerhetsklass 3. Anstalten ligger i Kolmården utanför Norrköping.
Läs mer om anstalternas säkerhetsklasser dubbelarrow

Besök

Läs mer inför ditt besök dubbelarrow

Så tar du dig till anstalten dubbelarrow

Länk till vägbeskrivning. Se också karta i adressrutan här intill.

Anstalten

Kolmården är en anstalt där Kriminalvården prövar ett nytt koncept för anstalter i säkerhetsklass 3. Konceptet har två delar:

 1. De intagna på Kolmården ska ta ansvar för sin tid i fängelse genom att medverka i driften av anstalten. I stort sett all daglig drift sköts av intagna under handledning av yrkeskunnig personal. Verksamheten ska ge färdigheter och kunskaper som underlättar den intagnes anpassning i samhället.
 2. De intagna på Kolmården är elektroniskt övervakade genom att de bär fotboja.

De intagna

De intagna på Kolmården är män som i normalfallet är dömda till fängelse i högst två år och som efter domen befunnit sig på fri fot i avvaktan på att avtjäna fängelsestraffet. Ytterligare villkor för placering på Kolmården är:

 • Normalt ej under 23 år
 • Ej aktivt drogmissbruk eller psykiska störningar
 • Ej risk för allvarlig misskötsamhet

Detta gör de intagna på dagarna

 • Arbete
  Följande sysselsättningar ingår i driften av anstalten: fastighet, tvätt/förråd/lokalvård, snickeri, mark/park, fritid/friskvård samt kök.
 • Utbildning
  Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. I mån av resurser kan utbildning på högskolenivå förekomma.
 • Behandling och program
  För ackrediterade program, se högerspalten. Dessutom har anstalten föräldrautbildning.

  Läs mer om Arbete, utbildning och program

Fritid

På Kolmården finns ett brett utbud av aktiviteter med stort deltagande av frivilliga organisationer. Anstalten har gym, promenadslinga, bastu och bibliotek. Kriminalvårdens präster besöker också anstalten. På anstalten råder dubbelbeläggning vilket innebär att intagna normalt delar rum.

Arbetet mot narkotika

Personal visiterar dagligen bostadsrum och andra utrymmen för att kontrollera att anstalten är drogfri.  Provtagning sker för att kontrollera att narkotikabruk inte förekommer. Narkotikahund används i det förebyggande arbetet.

Läs mer om Arbetet mot narkotika dubbelarrow

Självförvaltning

De intagnas ansvar för driften av Kolmården är en del av anstaltens koncept. Det innebär också ett mer normalt förhållande till livet utanför anstalten, till exempel när det gäller sjukvården. Anstaltens intagna får söka sig till en vanlig vårdcentral på samma villkor som medborgare i övrigt.

Läs mer om Självförvaltning dubbelarrow

Kort historik om anstalten

Kolmården var från början ett sanatorium, alltså ett sjukhus för patienter med tuberkulos. Kriminalvårdanstalten Kolmården öppnade i augusti 2004.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Kolmården har ett 40-tal anställda.

Ansvarig för sidan: Kriminalvårdschef Vilhelm Grevik
Senast uppdaterad: 2012-08-30

Kolmården

Adress
Anstalten Kolmården
Torsgården
618 33 KOLMÅRDEN

Besöksadress:
Torsvägen 51
618 33 Kolmården

Postadress intagna:
Den intagnes namn
Torsvägen 51
618 33 KOLMÅRDEN

Kontakt

Tel: 011-496 54 00 
Fax: 011-496 54 05
E-post dubbelarrow

Karta
Karta till Kolmården dubbelarrow

GPS
Lat N 58° 40′ 26″ Lon E 16° 20′ 15″

 
Kriminalvården, 601 80 Norrköping, Telefon: 077-228 08 00, Fax: 011-496 36 40, Organisationsnr: 202100-0225, Kontakta oss