Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) innebär att du som besöker en webbplats ska ge ditt samtycke till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Kriminalvårdens webbplats använder cookies.

Läs mer
Jag accepterar cookies

En dag på häkte

Om en vanlig dag i ett svenskt häkte.

På morgonen får de häktade frukost i sina bostadsrum samtidigt som de får anteckna på en lista vad de vill göra under dagen. Det kan vara motion, telefonsamtal, teve-spel eller annan sysselsättning. De får också erbjudande om samtal med en sjuksköterska, uppsökare eller NAV-medarbetare (= Nämnden för andlig vård).

En häktad med restriktioner får inte träffa andra häktade och måste därför följas av en kriminalvårdare när han eller hon lämnar cellen. Efter frukosten hämtas de en och en till dusch, och sedan vidare till andra aktiviteter i till exempel besöksrum, motionslokal eller promenadgård.

En häktad kan få restriktioner om åklagaren bedömer att han eller hon annars kan försvåra brottsutredningen. Restriktionerna gäller möjligheten till kontakt med omvärlden och tillgången till information. Nästan hälften av de häktade har restriktioner.

De som inte har restriktioner är ofta sysselsatta utanför bostadsrummen under dagtid. Några arbetar i tvätteriet eller i en verkstad, andra tränar i motionslokalen. I häkte är det dock inte sysselsättningsplikt som i anstalt. Intagna med restriktioner sysselsätts huvudsakligen med cellarbete i form av förpackningsarbete, men det är inte alltid uppdragen räcker till för att fylla hela arbetsdagen. Ibland går dagarna långsamt.

När det är lunchdags kommer personalen ut med en matvagn till de häktade med restriktioner. De som inte har restriktioner kan äta tillsammans. En intagen hoppar för tredje dagen över maten och personalen lägger det på minnet och för det sedan vidare till sina kollegor. I arbetet med de intagna är all information viktig.

Risk för krisreaktion

Att bli misstänkt för brott och de sociala förändringar det kan innebära, att missbruk av droger abrupt avbryts, eller att stängas av från omvärlden, är faktorer som kan utlösa kraftiga krisreaktioner och öka risken för självskadande handlingar eller självmord. När en person skrivs in i häkte görs därför en bedömning av risken för detta, som sedan upprepas vid risksituationer som rättegång och meddelande av dom. Den yrkesgrupp som arbetar närmast de intagna är kriminalvårdarna och deras iakttagelser är av största vikt i den vardagliga övervakningen. Om de märker att den häktades beteende förändras, kontaktas sjuksköterska för bedömning om det ska göras en ny läkarundersökning. Om det bedöms att en person har förhöjd risk för självskadande handlingar och självmord utökas övervakningen. Den häktade ses då till med korta intervaller.

Uppsökare motiverar

Häktade med missbruksproblem får besök av uppsökare. Det är speciellt utbildade kriminalvårdare som ska motivera dem att sluta med droger.

Forskning visar att det är lättare att påverka missbrukare i abstinensfas, kris eller efter gripande för brott. I häktet är missbrukaren isolerad från grupptryck av andra missbrukare. Det är viktigt att en häktad får möjlighet att möta personal som genom en förtroendefull relation kan visa på alternativ till missbruk och medverka till förändring.

Sjuksköterskor som arbetar i häkte har en betydelsefull roll. De vet hur missbrukare reagerar när abstinensen sätter in. Tillsammans med läkaren ger sköterskan läkemedel som lindrar. Många häktade har dessutom andra problem med hälsan.

Präster och andra religiösa företrädare besöker häktet. De besöker även häktade med restriktioner och har ofta många att samtala med under dessa besök. Häktade utan restriktioner kan få träffa besöksgrupper från till exempel Röda Korset och andra frivilligorganisationer. Ett annat viktigt avbrott under dagen är utevistelsen som alla häktade har rätt till en timme om dagen.

Idag: kioskvagn

Två gånger i veckan kommer kioskvagnen. Många vill handla choklad och tidningar. För de som inte har egna pengar utgår ett häktesbidrag på 90 kronor i veckan. Den som deltar i någon strukturerad sysselsättning som till exempel arbete eller service tjänar 13 kronor i timmen.

När det blir kväll är teven i cellen som ett sällskap. Lamporna släcks i korridorerna och nattpersonal avlöser dagpersonalen. Aktiviteterna går ner till ett minimum. Men det blir aldrig för sent att ringa på hjälp om man behöver något.

En dag på häkte

"Ska man jobba här måste man tycka om människor.
Tycka om alla människor, alltså."

Kriminalvårdare på häkte

 
Kriminalvården, 601 80 Norrköping, Telefon: 077-228 08 00, Fax: 011-496 36 40, Organisationsnr: 202100-0225, Kontakta oss