Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) innebär att du som besöker en webbplats ska ge ditt samtycke till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Kriminalvårdens webbplats använder cookies.

Läs mer
Jag accepterar cookies

Sollentuna

Bild: Häktet Sollentuna Bild: Sverigekarta med orten utpekad

Häktet Sollentuna är ett av Kriminalvårdens säkerhetshäkten och ligger i Sollentuna centrum. Häktet har 240 platser, varav 96 för intagna i gemensamhet och 144 för intagna med restriktioner. Av de 240 platserna utgör 24 särskilda ungdomsplatser.

Besök

Läs mer inför ditt besök dubbelarrow 

Så tar du dig till häktet dubbelarrow

Länk till vägbeskrivning. Se också karta i adressrutan här intill.

Detta gör de häktade på dagarna

Häktet Sollentuna har gemensamhetsavdelningar med arbetsdriftlokaler, där man utför enklare arbeten. För att bryta isoleringen har de intagna tillgång till dagrum (endast gemensamhetsavdelningar), motionsrum och video- och spelrum. De intagna har även möjlighet att arbeta i tvätteriet eller att delta vid olika typer av friskvårdsaktiviteter, till exempel KrimYoga. Häktet besöks regelbundet av olika organisationer såsom X-cons, unga X-cons NA, DAA, Röda korset, Tjuvgods och Livskraft. NAV - Nämnden för Andlig Vård erbjuder samtal med de häktade, enskilt eller i grupp. Uppsökarverksamhet bedrivs för att motivera de intagna till behandling. I viss utsträckning finns det möjlighet för ungdomar till studier via Lärcentrum.

Utrustat med videokonferens

Ja

Organisation och funktion

Häktet leds av en kriminalvårdschef och åtta kriminalvårdsinspektörer. Två kriminalvårdsinspektörer arbetar övergripande mot hela häktet medan övriga sex kriminalvårdsinspektörer har ett direkt klientansvar. Majoriteten av häktets 176 medarbetare består av kriminalvårdare, men vid häktet finns även produktionsledare, lärare, sjuksköterskor, präster, personalhandläggare, kansliassistenter, klienthandläggare, receptionister, tekniker med flera.

Ansvarig för sidan: Tf. Kriminalvårdschef Christina Beck
Senast uppdaterad: 2013-10-07

 
Kriminalvården, 601 80 Norrköping, Telefon: 077-228 08 00, Fax: 011-496 36 40, Organisationsnr: 202100-0225, Kontakta oss