Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) innebär att du som besöker en webbplats ska ge ditt samtycke till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Kriminalvårdens webbplats använder cookies.

Läs mer
Jag accepterar cookies
Vilka påföljder/straff finns det?
Vilka påföljder/straff finns det?

Bild: Brottsbalken

En människa som begår ett brott döms till ett straff, eller en påföljd som det också kallas. Alla påföljder, förutom böter, villkorlig dom och överlämnande till särskild vård, verkställs av Kriminalvården.

Böter

Villkorlig dom

Man kan säga att personen får en andra chans i samhället. Det finns med i belastningsregistret, men i övrigt händer ingenting. Begår personen ett nytt brott under prövotiden som är på två år räknas straffvärdet för det brott man fick villkorlig dom för in i det nya straffet.  

Villkorlig dom med samhällstjänst

Den som i samband med villkorlig dom fått en föreskrift om samhällstjänst ska utföra samhällsnyttigt och oavlönat arbete på sin fritid.

Skyddstillsyn

Skyddstillsyn är en påföljd i frihet. Det innebär att den dömde får en prövotid på tre år och står under övervakning det första året.

Skyddstillsyn med fängelse

Skyddstillsyn kan kombineras med fängelse i högst tre månader för att domstolen vill ge ett strängare straff.

Skyddstillsyn med föreskrift om vård

Föreskriften kan vara att bo på en viss ort, ha ett visst arbete eller delta i ett program eller en behandling.

Skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst

Skyddstillsyn kan kombineras med en föreskrift om att utföra ett samhällsnyttigt, oavlönat arbete ett visst antal timmar.

Skyddstillsyn kan kombineras med föreskrift om en särskild behandlingsplan, så kallad kontraktsvård.

Kontraktsvård kan bli aktuellt om missbruk eller något annat som kräver behandling väsentligt bidragit till brottsligheten.

Fängelse

Det tidsbestämda fängelsestraffet är mellan två veckor och tio år. Vid upprepade återfall och gemensamt straff för flera brott, kan den övre tidsgränsen överskridas. Livstids fängelse är till en början inte tidsbestämt. Den som döms kan bli villkorligt frigiven först efter det att han eller hon har fått sitt straff omvandlat till ett tidsbestämt straff.

Fotboja (intensivövervakning med elektronisk kontroll, IÖV) är ett alternativ till fängelse. Den som dömts till fängelse i högst sex månader kan ansöka om att istället få avtjäna straffet med fotboja. 

Överlämnande till särskild vård

Överlämnande till särskild vård kan innebära vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, ungdomstjänst, ungdomsvård, sluten ungdomsvård, eller rättspsykiatrisk vård. Kommunernas socialnämnder, Statens institutionsstyrelse (SiS) och landstingen svarar för verkställighet av dessa påföljder.