Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) innebär att du som besöker en webbplats ska ge ditt samtycke till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Kriminalvårdens webbplats använder cookies.

Läs mer
Jag accepterar cookies

Salberga

Bild på Salberga Sverigekarta med Salberga markerad

Salberga är en anstalt med 255 platser i säkerhetsklass 1. Anstalten ligger i Sala.
Läs mer om anstalternas säkerhetsklasser dubbelarrow

Besök

Läs mer inför ditt besök dubbelarrow

Så tar du dig till anstalten

Med tåg: Sala central, se vidare kartan i adressrutan här intill.
Med bil: I korsningen väg 70/centrala Sala, följ skyltning mot "Lasarett". Ett par kilometer längre fram finns skyltning mot Salberga till vänster. Se också kartan i adressrutan här intill.

Detta gör de intagna på dagarna

 • Arbete
  Olika typer av lättare tillverkning  samt monterings-  och förpackningsarbete.

 • Utbildning
  Vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, svenska för invandrare samt läs- och skrivträning. I mån av resurser kan utbildning på högskolenivå förekomma.
  Läs mer om Klientutbildning dubbelarrow  

 • Behandling
  För ackrediterade program, se högerspalten.
  Dessutom har anstalten Salberga MOSAIK (svensk och arabiska), föräldracirkel och Godnattsagor inifrån.

  Läs mer om Arbete, utbildning och program dubbelarrow

Fritid

Häktes- och anstaltshusen har en mindre träningslokal, bastu och hobbyrum. Salberga har även en större motionslokal som innehåller två separata hallar.

Arbete mot narkotika

De intagna lämnar regelbundet urinprov för kontroll av drogfrihet. Personalen på anstalten visiterar dagligen celler och allmänna utrymmen för att förhindra förekomst av droger. I detta arbete medverkar narkotikahund. 

Läs mer om Arbetet mot narkotika dubbelarrow

Självförvaltning

Varje bostadsavdelning har ett självförvaltningskök. Ambitionen är att de intagna själva ska planera för hushållet, där matlagning, städ och tvätt ingår. I ett inledningsskede pågår självförvaltningsträning. 

Läs mer om Självförvaltning dubbelarrow

Kort historik om anstalten

Anstalten Salberga invigdes i augusti 2007. Det är det tredje före detta sjukhus som Kriminalvården på kort tid låtit bygga om till fängelse för att minska platsbristen i fängelser och häkten. De två första var Johannesberg i Mariestad och Gertrudsvik i Västervik. Ombyggnaden av Salberga inleddes hösten 2005 och avslutades sommaren 2007.
Den plats som Salberga ligger på har en lång tradition av statlig verksamhet. Tidigt låg marken under Väsby kungsgård, där Gustav Vasa vid sina besök uppehöll sig under silvergruvans storhetstid på 1500-talet. När det var färdigbrutet i silvergruvan sökte staden efter ny verksamhet som kunde ge sysselsättning. Det ledde till etablerandet av ett trängregemente - T5 - i staden år 1906.
Medan militären mellan världskrigen rustade ner, rustade mentalvården upp. År 1930 blev Salberga ett mentalsjukhus och senare ett så kallat specialsjukhus. Ända fram till 1997 bedrevs olika former av vård och omsorg på området. Militärens gamla kaserner hade då rivits och bland annat gett plats för de byggnader (uppförda på 1960-talet) som nu är det nya fängelsets bostadspaviljonger.

Utrustat med videokonferens

Ja

Personal

Salberga har cirka 300 personer anställda, varav de flesta är kriminalvårdare.

Ansvarig för sidan: Kriminalvårdschef Heini Lindell
Senast uppdaterad: 2013-03-11

Salberga

Adress
Anstalten Salberga
Box 306
733 25 SALA

Besöksadress:
Johannesbergsgatan 6

Postadress intagna:
Den intagnes namn
Box 308
733 25 SALA

Kontakt
Tel: 0224-79 12 00
Fax: 0224-79 13 10
E-post dubbelarrow

Karta
Karta till Salberga dubbelarrow

GPS
Lat N 59° 55′ 34″ Lon E 16° 34′ 47″

 
Kriminalvården, 601 80 Norrköping, Telefon: 077-228 08 00, Fax: 011-496 36 40, Organisationsnr: 202100-0225, Kontakta oss