Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Behandling och vård

De som dömts till straff har olika förutsättningar för behandling. Målet är att varje person ska kunna ta hand om sig själv, vara fri från missbruk och kunna försörja sig lagligt.

För en del fängelsedömda kan det vara en utmaning att lära sig tvätta kläder och laga enkel mat, medan andra kan läsa in gymnasiet eller gå en yrkesutbildning. För vissa kan en lagom start vara att lära sig vara en bättre förälder, och att arbeta på att förbättra kontakten med familjen. Också inom frivården genomgår många behandling som en del av sitt straff.

Det är därför viktigt att vi anpassar arbete, studier, behandlingsprogram och annan sysselsättning efter varje individs förmåga.

Behandling minskar återfallen

Kriminalvården har behandlingsprogram inom områdena våld, relationsbrott, kriminalitet samt missbruk och beroende. För att få gå ett behandlingsprogram måste den dömde själv vilja ändra sin livsstil. Kriminalvården har även samtal för att motivera och förbereda klienten till behandlingsinsatser samt

Behandlingsprogram

Kunskap och arbete bidrar till förändring

Genom utbildning och arbete får dömda personer nya färdigheter, kunskaper och tankemönster. Det ger bättre förutsättningar efter avtjänat sitt straff.

Utbildning och arbete
Behandlingsprogram på anstalt. Programledare Göran Jonsson. Figurant Erik Grawsjö. OBS! Bilden är arrangerad, personer på bild är inte intagna.

Mer om behandling

Se statistik eller få specifik information som gäller för dig som ska avtjäna ett straff i Kriminalvården.