Andlig vård

Alla har rätt att utöva sin religion i anstalt eller häkte, oavsett vilken tro man bekänner sig till.

I svensk kriminalvård finns cirka 170 präster, pastorer, diakoner och imamer. Deras uppdrag är att möta intagnas behov av personliga samtal, ordna gudstjänster och vägleda i etiska och existentiella frågor.

Fängelsesjälavårdare har tystnadsplikt för att ska skapa fullt förtroende och trygghet för den enskilda själavården.

Personalen som arbetar med den andliga vården:

  • förmedlar kontakter till andra trossamfund.
  • har själavårdssamtal.
  • kan medverka i behandlingsprogram.
  • håller gudstjänster, andakter och bönesamlingar.
  • hjälper till vid konflikter, olyckor och dödsfall.
  • samordnar besöksgruppsverksamhet.
  • leder samtalsgrupper och studiecirklar.
  • stödjer de intagna inför frigivning.

Vid varje anstalt och häkte finns en nämnd för andlig vård, NAV, som samordnar arbetet med den andliga vården.

Sveriges kristna råd, SKR, har det övergripande ansvaret för andlig vård i Kriminalvården. 

Länkar