Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Andlig vård

Alla har rätt att utöva sin religion i anstalt eller häkte, oavsett vilken tro man bekänner sig till.


Intagen samtalar med pastor Per Hellberg. OBS! Bilden är arrangerad, personen på bild är inte intagen.

I svensk kriminalvård finns cirka 170 präster, pastorer, diakoner och imamer. Deras uppdrag är att möta intagnas behov av personliga samtal, ordna gudstjänster och vägleda i etiska och existentiella frågor.

Fängelsesjälavårdare har tystnadsplikt för att ska skapa fullt förtroende och trygghet för den enskilda själavården.


Personalen som arbetar med den andliga vården:

  • förmedlar kontakter till andra trossamfund
  • har själavårdssamtal
  • kan medverka i behandlingsprogram
  • håller gudstjänster, andakter och bönesamlingar
  • hjälper till vid konflikter, olyckor och dödsfall
  • samordnar besöksgruppsverksamhet
  • leder samtalsgrupper och studiecirklar
  • stödjer de intagna inför frigivning

Vid varje anstalt och häkte finns en nämnd för andlig vård, NAV, som samordnar arbetet med den andliga vården.

Sveriges kristna råd, SKR, har det övergripande ansvaret för andlig vård i Kriminalvården. 

Klosterverksamhet och retreat

Intagna män och kvinnor kan ansöka om att få vistas på en särskild retreatavdelning, för män på anstalten Kumla. För kvinnor bedrivs retreatverksamheten i tillfälliga lokaler på anstalten Hinseberg. Avdelningen är till för den som vill hitta tillbaka till sig själv genom tystnad och kontemplation. Retreaten är inte en kurs i kristen tro.

Den intagen som genomgått retreat på anstalten Kumla och vill fortsätta fördjupa sig kan ansöka om placering på anstalten Skänninge.

Länkar