Kriminalvården logotyp

Annan sysselsättning

Förutom behandlingsprogram, utbildning eller arbete kan de intagna ha andra aktiviteter på sitt schema. All sysselsättning syftar till att ge ökade chanser till att klara ett lagligt liv efter straff.

Det finns andra typer av sysselsättning som kan förbereda en intagen för ett liv efter straffet. Det kan till exempel vara att sköta matlagning och tvätt själv, att delta i en föräldragrupp, att lära sig lugn genom yoga, att gå en drama-, musik- eller skrivkurs eller att lära sig sy.

Det viktiga är att den intagne får träna på sociala färdigheter och lär sig saker som ger ökade chanser till ett liv utan återfall.

Visionsrum

På flera av Kriminalvårdens anstalter finns så kallade visionsrum. Grundidén med visionsrummen är att släppa in samhällets goda krafter i fängelset.

Visionsrummen sköts gemensamt av frivilligorganisationer på utsidan, anstaltens personal och de intagna själva.

Samarbetet ska ge den som sitter i fängelse möjligheten att ta tag i sin egen situation, bryta isoleringen och förbereda sig för ett liv i frihet.