Kriminalvården

Behandlingsprogram

Att gå ett behandlingsprogram i anstalt eller i frivården kan göra stor skillnad för den som dömts för ett brott.

Kriminalvården har behandlingsprogram inom kriminalitet, våld, partnervåld, sexualbrott samt missbruk och beroende. Vi har även samtal för att motivera klienten att inte återfalla i brott eller missbruk.

Återfallen minskar

Vi ser i vår forskning en positiv effekt av våra behandlingsprogram - återfallen minskar. Klienterna gör för- och eftertester för att vi ska kunna mäta förändringar på kortare sikt. Förändringar på längre sikt mäts via effektstudier, och programledarnas arbete granskas för att säkerställa kvaliteten. Det är de olika processer som tillsammans kvalitetssäkrar våra behandlingsprogram.

Våra program är ackrediterade, vilket innebär att de har klarat en vetenskaplig prövning.

För vem?

För att få gå ett behandlingsprogram måste den dömde själv vilja ändra sin livsstil. För att erbjuda rätt behandling är vi noga med att prioritera de klienter som har medel till hög risk för återfall. De ska gå ett program som riktar mot just deras problem och som har en pedagogik som passar dem.

Vi vill ge alla möjlighet att delta i ett behandlingsprogram. Men det finns tillfällen då det inte går att erbjuda en plats, även om klienten är motiverad. Till exempel kan straffet vara för kort för att personen ska hinna delta i ett program.