Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Behandlingsprogram

Att gå ett behandlingsprogram i anstalt eller i frivården kan göra stor skillnad för den som dömts för ett brott.

Kriminalvården har behandlingsprogram inom våld, relationsbrott, sexualbrott, kriminalitet samt missbruk och beroende. Kriminalvården arbetar också med förberedande insatser för att motivera klienten till att delta i behandlingsprogram. Efter ett genomfört behandlingsprogram finns insatser av förstärkande innehåll. 

Återfallen minskar

Vi ser i vår forskning en positiv effekt av våra behandlingsprogram - återfallen minskar. Klienterna gör för- och eftertester för att vi ska kunna mäta förändringar på kortare sikt. Förändringar på längre sikt mäts via effektstudier, och programledarnas arbete granskas för att säkerställa kvaliteten. Det är de olika processer som tillsammans kvalitetssäkrar våra behandlingsprogram.

Våra program är ackrediterade, vilket innebär att de har klarat en vetenskaplig prövning.

För vem?

För att få gå ett behandlingsprogram måste den dömde själv vilja ändra sin livsstil. För att erbjuda rätt behandling är vi noga med att prioritera de klienter som har medel till hög risk för återfall. De ska gå ett program som riktar mot just deras problem och som har en pedagogik som passar dem.

Vi vill ge alla möjlighet att delta i ett behandlingsprogram. Men det finns tillfällen då det inte går att erbjuda en plats, även om klienten är motiverad. Till exempel kan straffet vara för kort för att personen ska hinna delta i ett program.

Arbetsmetoder

Alla våra behandlingsprogram, förutom 12-stegsprogrammet, är baserade på kognitiv beteendeterapi, KBT. Det innebär att deltagaren får hjälp att komma till insikt om sina beteenden och lär sig metoder att själv göra en förändring.

Under de första mötena i ett behandlingsprogram kartläggs deltagarnas problematik och tillsammans med programledaren försöker de hitta destruktiva beteendemönster. Man gör sedan övningar, ofta genom rollspel, och arbetar fram problemlösningar och strategier för de situationer deltagarna lätt hamnar i. Ofta har deltagarna i gruppprogram stor hjälp av varandra. Ett behandlingsprogram avslutas alltid med att programledare och deltagare jobbar fram individuella planer med realistiska mål.

Programmen genomförs både i grupp och individuellt mellan programledare och klient. De flesta program vänder sig till såväl män som kvinnor, men det finns program som riktar sig mot enbart män eller enbart kvinnor.

Kriminalvården utvecklar egna behandlingsprogram men de flesta är hämtade från andra länder, till exempel Kanada och Storbritannien, och är anpassade till svenska förhållanden.