Ackreditering

Kriminalvårdens behandlingsprogram är ackrediterade. Det betyder att programmen genomgått en vetenskaplig prövning och att det finns stöd i forskningen för att programmet minskar risken för återfall i brott eller missbruk.

Ackrediteringen utförs av en expertpanel ur Kriminalvårdens vetenskapliga råd. Beroende på programmets inriktning väljs personer från olika discipliner ut så att panelens sammansättning ändras inför varje prövning.

Expertpanelen granskar behandlingsprogrammet efter sex kriterier. Beroende på hur många kriterier som uppfylls ackrediteras programmet - eller inte.

Ackreditering av program

Se också