Kriminalvården

Arbetsmetoder för behandlingsprogram

Alla våra behandlingsprogram, förutom 12-stegsprogrammet, är baserade på kognitiv beteendeterapi, KBT. Det innebär att deltagaren får hjälp att komma till insikt om sina beteenden och lär sig metoder att själv göra en förändring.

Under de första mötena i ett behandlingsprogram kartläggs deltagarnas problematik och tillsammans med programledaren försöker de hitta destruktiva beteendemönster. Man gör sedan övningar, ofta genom rollspel, och arbetar fram problemlösningar och strategier för de situationer deltagarna lätt hamnar i. Ofta har deltagarna i gruppprogram stor hjälp av varandra. Ett behandlingsprogram avslutas alltid med att programledare och deltagare jobbar fram individuella planer med realistiska mål.

Programmen genomförs både i grupp och individuellt mellan programledare och klient. De flesta program vänder sig till såväl män som kvinnor, men det finns program som riktar sig mot enbart män eller enbart kvinnor.

Kriminalvården utvecklar egna behandlingsprogram men de flesta är hämtade från andra länder, till exempel Kanada och Storbritannien, och är anpassade till svenska förhållanden.