Kriminalvården logotyp

Förberedande och förstärkande insatser

Förutom olika behandlingsprogram har Kriminalvården också förberedande och förstärkande insatser.

Kriminalvården har särskilda förberedande motivationsprogram som främst syftar till att förbereda och motivera klienter till att aktivt delta i behandlingsprogram för specifika behovsområden. Vi arbetar även med återfallsprevention, som fungerar som en förstärkning av tidigare insatser som genomförts av Kriminalvården eller av externa vårdgivare.

Motiverande samtal

För de klienter som behöver arbeta extra med sin motivation för att kunna påbörja ett behandlingsprogram finns MIK, som är en kortare förberedande insats.

Motivationsprogram för kvinnor

Syftet med den förberedande insatsen Vinn är att deltagarna ska bli bättre på att göra val som ger bättre livskvalitet. Det är speciellt framtaget för att passa kvinnliga intagna.

Återfallsprevention

Har klienten redan genomgått ett behandlingsprogram kan hen delta i programmet Återfallsprevention för att få mer övning i att hantera olika risksituationer.