Kriminalvården

Kriminalvården logotyp

Förberedande och förstärkande insatser

Förutom olika behandlingsprogram erbjuder Kriminalvården också klienter förberedande och förstärkande insatser.

Kriminalvården har särskilda förberedande motivationsprogram som främst syftar till att förbereda och motivera klienter till att aktivt delta i behandlingsprogram för specifika behovsområden. Vi arbetar även med återfallsprevention, som ska fungera som en förstärkning av tidigare insatser som genomförts av Kriminalvården eller av externa vårdgivare.

Motiverande samtal

För de klienter som behöver motivation för att förändras finns MIK, en kortare förberedande insats.

Motivationsprogram för kvinnor

Syftet med den förberedande insatsen Vinn är att deltagarna ska bli bättre på att göra val som ger bättre livskvalitet. Det är speciellt framtaget för att passa kvinnliga intagna.

Återfallsprevention

Har klienten redan genomgått ett behandlingsprogram kan han eller hon delta i programmet Återfallsprevention för att få mer övning i att hantera olika risksituationer.