Kriminalvården

Återfallsprevention, ÅP

Ett individuellt program som i första hand är tänkt som en förstärkning efter ett genomfört behandlingsprogram.

OBS! Innehållet presenteras endast med ljud.
Transkribering av innehållet (pdf). 

ÅP har två målgrupper, kriminalitet (ÅP Kriminalitet) och alkohol- och narkotikamissbruk (ÅP Missbruk). Tillsammans med programledare övar deltagaren på att hantera risksituationer, återfall och drogsug, främst genom samtal och övningar. Programmet förutsätter ett aktivt deltagande av klienten i viljan att förändra sitt sätt att tänka kring droger och kriminalitet.

ÅP består av åtta träffar á 90 minuter, under fyra till 16 veckor.

Om återfallsprevention

  • Programmet är utvecklat av Kriminalvården och använts sedan 2006.
  • ÅP är förkortningen av Återfallsprevention.
  • ÅP innehåller kognitiva och beteendemässiga strategier för att minska risken för återfall.