Återfallsprevention, ÅP

Ett individuellt program som i första hand är avsett som en förstärkning efter ett genomfört behandlingsprogram.

OBS! Innehållet presenteras endast med ljud.
Transkribering av innehållet (pdf). 

Programmet ÅP finns i två versioner - ÅP Kriminalitet som inriktar sig på att förebygga återfall i brott och ÅP Missbruk som inriktar sig på att förebygga återfall i alkohol- och narkotikamissbruk.

Programmet genomförs i individuellt format och man arbetar med såväl specifika strategier för uppenbara återfallsrisker, men också med mer generella strategier såsom balansering av livsstil. Klienten får i programmet lära sig olika typer av konkreta verktyg för att kunna minska risk för återfall.

ÅP består av åtta sessioner á 90 minuter.

Om Återfallsprevention

  • ÅP är förkortningen för Återfallsprevention.
  • Avsett som en förstärkning efter ett genomfört behandlingsprogram.
  • Individuellt program.
  • Programmet är utvecklat av Kriminalvården och ackrediterat 2008.
  • Grundar sig på Marlatts modell för återfallsprevention.
  • Innehåller kognitiva och beteendemässiga strategier för att minska risken för återfall.