MIK - Motiverande samtal i Kriminalvården

Motivationsinsatsen MIK är för klienter som behöver arbeta med sin motivation för att kunna genomföra ett behandlingsprogram och syftar till att öka klientens egen motivation till att göra förändringar gällande kriminalitet eller missbruk.

Insatsen är individuell och klient och programledare inleder med att tillsammans formulera ett bestämt förändringsmål och fokus för samtalen, som exempelvis att sluta begå brott eller sluta använda droger. Sedan arbetar de tillsammans för att stimulera klientens egen motivation att genomföra förändringen genom att programledare hjälper klienten att formulera en egen förståelse av sitt problem och sina egna argument för förändring. Syftet med MIK är att främja klientens egen motivation att genomföra en specifik förändring.

MIK är en flexibel insats som omfattar ett till fyra samtal, utifrån vilka behov klienten har av att stärka sin motivation i förhållande till ett bestämt förändringsmål.

Om MIK

  • MIK står för Motiverande samtal i Kriminalvården
  • MIK är utvecklat av Kriminalvården och har använts sedan 2012.
  • Insatsen bygger på metoden Motiverande samtal, vilket är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring.