MIK - Motiverande samtal i Kriminalvården

Motivationsinsatsen är för män och kvinnor som behöver motiveras till att genomföra en förändring i sin kriminalitet, missbruk och beteende.

Insatsen är individuell mellan deltagare och programledare. Innehållet i MIK anpassas helt efter deltagarens behov. Deltagare och programledare sätter från början upp ett specifikt mål, som att sluta använda droger.

Sedan arbetar de tillsammans för att stärka deltagarens motivation att genomföra förändringen. Det görs främst genom samtal, men om det hjälper deltagaren kan programledaren använda övningar. MIK består av upp till fyra sessioner och genomförs under en till fyra veckor.

Om MIK

  • MIK är utvecklad av Kriminalvården.
  • MIK står för Motiverande samtal I Kriminalvården och används seda 2012.
  • Insatsen bygger på motiverande samtal, som fäster uppmärksamhet på klientens uttalanden om förändring och som stärker den egna motivationen.