Vinn - ett program för kvinnor

Ett förberedande program för kvinnor med missbruk eller en kriminell livsstil. Syftet är att deltagarna ska bli bättre på att göra val som ger ökad livskvalitet och minskad risk för att återfalla i brott.

Programmet bedrivs huvudsakligen i gruppformat, men innefattar också fyra individuella samtal med programledare. Under gruppsessionerna arbetar klienterna tillsammans med två programledare med specifika teman för de olika sessionerna. Exempel på teman som behandlas är identitet, faktorer som ökar risken för brott, alternativ till missbruk, vad som utlöser ilska och destruktiva beteenden.

Genom samtal, rollspel och hemuppgifter tränar klienterna på att tolka budskap, lära sig att ge och ta konstruktiv kritik, sätta ord på tankar och känslor knutna till sorg, smärta och skuld samt att öka förmågan att värna personliga gränser och stå emot socialt tryck från omgivningen. Klienterna gör även en livskarta och en plan för sin egen förändring.

Programmet omfattar 16-16 gruppsessioner som genomförs två till tre gånger i veckan.

Om Vinn

  • Ett förberedande program som är särskilt utvecklat för kvinnor i kriminalvård.
  • Utvecklat av norsk kriminalvård och anpassat till svenska förhållanden.
  • Ackrediterat 2010.
  • Bygger på en kombination av motiverande samtal, kognitiv beteendeterapi (KBT) och känsla av sammanhang (KASAM).