Vinn - ett motivationsprogram för kvinnor

Ett program för kvinnor med missbruk eller en kriminell livsstil. Syftet är att deltagarna ska bli bättre på att göra val som ger bättre livskvalitet.

Programmet består av gruppsessioner där deltagare tillsammans med de två programledare arbetar med frågor som identitet, vilka faktorer som ökar risken för brott, om att hitta alternativ till att missbruka, vad som utlöser ilska och hur de ska hantera negativt beteende. Genom samtal, rollspel och hemuppgifter ska deltagarna bli bättre på att tolka budskap, lära sig att ge och ta konstruktiv kritik, sätta ord på tankar och känslor knutna till sorg, smärta och skuld samt att lära sig stå emot grupptryck vad gäller droger och sex. Deltagarna gör även en livskarta och en plan för egen förändring.

Gruppen träffas två till tre gånger i veckan vid 14-16 tillfällen. Utöver gruppträffarna består programmet av fyra individuella samtal.

Om Vinn

  • Kommer från Norge och används i Kriminalvården sedan 2006.
  • Bygger på en kombination av Motiverande samtal, MI, kognitiv metod och kognitiv beteendeterapi (KBT).