Kriminalitet

Kriminalvården har fyra behandlingsprogram som riktar sig till klienter som har en kriminell livsstil som gör att de återfaller i brott.

Klienter som begår många olika brott

Brottsbrytet är ett behandlingsprogram för när klientens kriminalitet omfattar flera typer av brott. Programmet riktar sig både till män och kvinnor.

För dem som är redo för förändring

Enhance thinking skills – ETS är ett behandlingsprogram för de klienter som upplever att de har fastnat i ett kriminellt beteende och som är redo att förändras.

Hög risk för återfall

One-to-one är ett individuellt behandlingsprogram för klienter med kriminellt beteende som har medel till hög risk för återfall.

För dem med ADHD-symtom

För dem som diagnosticerats med ADHD eller som själva upplever att de har symtom som förknippas med ADHD, finns behandlingsprogrammet R&R2 ADHD.

Förberedande insatser

För de klienter som behöver motivation för att förändras finns ett motivationsprogram, MIK, som är en kortare förberedande insats. Motivationsinsatsen är för män och kvinnor som behöver motiveras till att genomföra en förändring i sin kriminalitet, missbruk eller beteende.

Det finns också ett motivationsprogram, Vinn,  som är speciellt framtaget för att passa kvinnliga intagna. Syftet med programmet Vinn är att deltagarna ska bli bättre på att göra val som ger bättre livskvalitet.