Kriminalvården

Kriminalitet

Kriminalvården har fem behandlingsprogram som riktar sig till personer i kriminalvård som har en kriminell livsstil som gör att de återfaller i brott.

Hög risk för återfall

One-to-one är ett individuellt behandlingsprogram för de med kriminellt beteende som har hög risk för återfall.

Motiverande samtal

För de klienter som behöver motivation för att förändras finns MIK/BSF, ett kortare behandlingsprogram.

För dem som är redo för förändring

Enhance thinking skills – ETS är ett behandlingsprogram för de som upplever att de har fastnat i ett kriminellt beteende och som är redo att förändras.

Klienter som begår många olika brott

Brottsbrytet är ett behandlingsprogram för när klientens kriminalitet omfattar flera typer av brott. Programmet riktar sig både till män och kvinnor.

Motivationsprogram för kvinnor

Syftet med behandlingsprogrammet Vinn är att deltagarna ska bli bättre på att göra val som ger bättre livskvalitet. Det är speciellt framtaget för att passa kvinnliga intagna.