Kriminalvården

Kriminalitet

Kriminalvården har fyra behandlingsprogram som riktar sig till klienter som har en kriminell livsstil som gör att de återfaller i brott.

Hög risk för återfall

One-to-one är ett individuellt behandlingsprogram för de med kriminellt beteende som har medel- eller hög risk för återfall i brott. 

Motiverande samtal

För de klienter som behöver motivation för att förändras finns MIK, en kortare förberedande insats.

För dem som är redo för förändring

Enhance thinking skills – ETS är ett behandlingsprogram för de som upplever att de har fastnat i ett kriminellt beteende och som är redo att förändras.

Klienter som begår många olika brott

Brottsbrytet är ett behandlingsprogram för när klientens kriminalitet omfattar flera typer av brott. 

Motivationsprogram för kvinnor

Syftet med behandlingsprogrammet Vinn är att deltagarna ska bli bättre på att göra val som ger bättre livskvalitet. Det är speciellt framtaget för att passa kvinnliga intagna.