Kriminalitet

Kriminalvården har olika fyra behandlingsprogram som riktar sig till klienter som har en generell kriminalitetsproblematik, d.v.s. som begått flera olika typer av brott.

Klienter som begår flera olika typer brott

Brottsbrytet är ett behandlingsprogram för klienter vars kriminalitet omfattar flera typer av brott. Programmet omfattar såväl individuella sessioner som gruppsessioner.

One to one är ett individuellt behandlingsprogram för klienter som har en generell kriminalitetsproblematik.

Enhanced Thinking Skills -ETS är ett gruppbaserat behandlingsprogram för klienter med generell kriminalitetsproblematik.

För dem med ADHD-symtom

För dem som diagnosticerats med ADHD. eller som själva upplever att de har symtom som förknippas med ADHD, finns behandlingsprogrammet R&R2 ADHD.

Förberedande insatser

För de klienter som behöver arbeta med sin motivation för att kunna genomföra ett behandlingsprogram finns ett motivationsprogram, MIK, som är en kortare förberedande insats.

Det finns också ett förberedande program, Vinn, som är speciellt framtaget för att passa kvinnliga klienter. Syftet med programmet Vinn är att deltagarna ska bli bättre på att göra val som innebär en bättre livskvalitet och en minskad risk för återfall i brott.