Brottsbrytet Modul

Brottsbrytet Modul är ett program som riktar sig till klienter vars kriminalitet omfattar många olika typer av brott och programmets målgrupp är därför bred och omfattande.

Programmets innehåll är tydligt inriktat på brottsligt beteende och uppbyggt kring faktorer som forskningen funnit vara relevanta vid behandling av kriminalitet. Exempel på sådana är attityder och värderingar som stödjer kriminalitet, brister i problemlösningsförmåga, bristande impulskontroll, inlärda kriminella beteendemönster och kriminellt umgänge.

Brottsbrytet Modul genomförs i grupp men innehåller också individuella sessioner. Programmet kan därför anpassas utifrån varje klients problematik

 Programmet omfattar 16-20 gruppträffar à två timmar samt åtta individuella träffar à 90 minuter. Programmet genomförs två till tre gånger per vecka.

Om Brottsbrytet Modul

  • För klienter vars kriminalitet omfattar många olika typer av brott.
  • Modulbaserat grupprogram med öppet intag samt individuella sessioner.
  • Utvecklat av Kriminalvården och ackrediterat 2005.
  • Bygger på social inlärningsteori och tillämpar tekniker och strategier från kognitiv beteendeterapi (KBT).