Kriminalvården

Brottsbrytet - behandling för kriminella.

Programmet riktar sig till män och kvinnor vars kriminalitet omfattar skilda typer av brott, som våldsbrott och egendomsbrott. Risken för återfall hos deltagarna ska uppskattas vara medel till hög.

Brottsbrytet är ett grupprogram där deltagarna tillsammans med två programledare arbetar utifrån teman som antisociala tankar och beteenden, självkontroll och svårigheter med att hantera känslor. Programmets olika teman tas upp genom föreläsningar, diskussioner och övningar. Deltagarna får också hemuppgifter. Gruppen består av fem till sex deltagare och gruppdynamiken är en viktig del i programmet.

Brottsbrytet omfattar 25 gruppträffar på två timmar samt tre individuella träffar på en timme. Totalt omfattar programmet 53 timmar på nio till 13 veckor.

Om Brottsbrytet

  • Utvecklat av Kriminalvården och används sedan 2005
  • Ett kognitivt beteendeterapeutiskt program som bygger på social inlärningsteori

Här finns programmet

Anstalt: Anstalten Fosie, Anstalten Gävle, Anstalten Hall, Anstalten Hinseberg, Anstalten Hällby, Anstalten Kalmar, Anstalten Kolmården, Anstalten Kumla, Anstalten Norrtälje, Anstalten Skenäs, Anstalten Skänninge, Anstalten Tygelsjö, Anstalten Umeå, Anstalten Västervik Norra och Anstalten Österåker.

Frivård: Frivården Hudiksvall, Frivården Linköping, Frivården Luleå, Frivården Norrköping, Frivården Umeå, Frivården Västervik, Frivården Västerås och Frivården Örebro.