Kriminalvården

Brottsbrytet - behandling för kriminella.

Programmet riktar sig till män och kvinnor vars kriminalitet omfattar många skilda typer av brott och programmets målgrupp är därför bred och omfattande. Risken för återfall hos deltagarna ska uppskattas vara medel till hög.

Brottsbrytet är ett grupprogram med individuella samtal. Programmet har som övergripande mål att motverka återfall i brott och kriminell livsstil genom att förändra deltagarnas attityder, värderingar och umgängeskrets i en prosocial riktning, genom förbättrad social problemlösningsförmåga och genom ökad självkontroll. Programmets olika teman tas upp genom föreläsningar, diskussioner och övningar. Deltagarna får också hemuppgifter. 

Brottsbrytet omfattar 16-20 gruppträffar på två timmar samt 8 individuella träffar på en och en halv timme. Totalt omfattar programmet 44-52 timmar.

Om Brottsbrytet

  • Utvecklat av Kriminalvården och används sedan 2005
  • Ett kognitivt beteendeterapeutiskt program som bygger på social inlärningsteori

Här finns programmet

Anstalt: Anstalten Fosie, Anstalten Gävle, Anstalten Hall, Anstalten Hinseberg, Anstalten Hällby, Anstalten Kalmar, Anstalten Kolmården, Anstalten Kumla, Anstalten Norrtälje, Anstalten Skenäs, Anstalten Skänninge, Anstalten Tygelsjö, Anstalten Umeå, Anstalten Västervik Norra och Anstalten Österåker.

Frivård: Frivården Hudiksvall, Frivården Linköping, Frivården Luleå, Frivården Norrköping, Frivården Umeå, Frivården Västervik, Frivården Västerås och Frivården Örebro.