Kriminalvården

Brottsbrytet – behandling för kriminella

Brottsbrytet är ett program som riktar sig till män och kvinnor vars kriminalitet omfattar många skilda typer av brott och programmets målgrupp är därför bred och omfattande. Risken för återfall hos deltagarna ska uppskattas vara medel till hög.

Brottsbrytet är ett grupprogram med individuella samtal. Programmet har som övergripande mål att motverka återfall i brott och kriminell livsstil genom att förändra deltagarnas attityder, värderingar och umgängeskrets. Klienterna förbättrar bland annat sin sociala problemlösningsförmåga och får ökad självkontroll. Programmets olika teman tas upp genom föreläsningar, diskussioner och övningar. Deltagarna får också hemuppgifter. 

Brottsbrytet omfattar 16-20 gruppträffar på två timmar samt 8 individuella träffar på en och en halv timme. Totalt omfattar programmet 44-52 timmar.

Om Brottsbrytet

  • Utvecklat av Kriminalvården och används sedan 2005.
  • Ett kognitivt beteendeterapeutiskt program (KBT) som bygger på social inlärningsteori.