ETS - Enhanced Thinking Skills

ETS (Enhanced Thinking Skills) är ett allmänt kriminalitetsprogram, d.v.s. det inriktar sig inte specifikt mot någon särskild typ av brottslighet utan riktar sig till klienter som vid upprepade tillfällen begått impulsstyrda brott.

Programmet är utvecklat i England och därifrån kommer också förkortningen ETS som står för Enhanced Thinking Skills (ungefär ”förbättrad tankeförmåga”). ETS genomförs i grupp och syftar till att hjälpa klienterna att utveckla och bättre utnyttja sina kognitiva (tankemässiga) resurser för att bättre kunna finna alternativ till kriminellt beteende.

Programmet består av sex olika moduler under vilka klienterna tränar olika färdigheter som exempelvis impulskontroll, problemlösning och sociala färdigheter samt olika typer av kognitiva (tankemässiga) färdigheter.  

Programmet omfattar 21 gruppsessioner som genomförs två till tre gånger per vecka.

Om ETS

  • ETS står för Enhanced Thinking Skills, som på svenska betyder ungefär "förbättrad tankeförmåga".
  • För klienter med generell kriminalitetsproblematik.
  • Gruppbaserat program.
  • Utvecklat i England och har anpassats till svenska förhållanden.
  • Ackrediterat 2007.
  • Ett kognitivt beteendeterapeutiskt program.