Kriminalvården

ETS - Enhance thinking skills

Programmet riktar sig till män och kvinnor med ett kriminellt beteende. Det riktar sig inte mot någon särskild brottstyp utan mot klienter som upplever sig ha fastnat i ett kriminellt beteende och som vill ha hjälp att förändras.

Enhance Thinking Skills - ETS - är ett grupprogram där deltagare och två programledare diskuterar och arbetar med problemlösning genom att öva sociala färdigheter, självkontroll och kreativt tänkande. Genom gruppövningar, rollspel och hemuppgifter lär sig deltagarna hantera risksituationer i vardagen.

Programmet omfattar 21 lektioner, totalt 50 timmar. 

Om ETS

  • Kommer från England, har anpassats till svenska förhållanden och används av Kriminalvården sedan 2003.
  • ETS står för Enhanced Thinking Skills, som på svenska betyder ungefär "förbättrad tankeförmåga".
  • Ett kognitivt beteendeterapeutiskt program.