Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

MIK - Motiverande samtal I Kriminalvården

Motivationsinsatsen är för män och kvinnor som behöver motiveras till att genomföra en förändring i sin kriminalitet/missbruk/beteende.

Insatsen är individuell mellan deltagare och programledare. Innehållet i MIK anpassas helt efter deltagarens behov. Deltagare och programledare sätter från början upp ett specifikt mål, som att sluta använda droger.

Sedan arbetar de tillsammans för att stärka deltagarens motivation att genomföra förändringen. Det görs främst genom samtal, men om det hjälper deltagaren kan programledaren använda övningar. MIK består av upp till fyra sessioner och genomförs under en till fyra veckor.

Om MIK

  • MIK är utvecklad av Kriminalvården

  • MIK är förkortningen av Motiverande samtal I Kriminalvården och används sedan 2012

  • Insatsen bygger på Motiverande Samtal, MI, som fäster uppmärksamhet på klientens uttalanden om förändring och som stärker den egna motivationen

MIK bedrivs på samtliga verksamhetsställen; häkte, anstalt och frivård.