One to one

One to one Programmet genomförs individuellt och riktar sig till klienter som har en generell kriminalitetsproblematik.

Programmet inleds med en kartläggning av den individuella klientens problematik men också av klientens styrkor och egna mål. Målet med kartläggningsfasen är att klienten ska bli medveten om vad som utlöser och förstärker kriminaliteten.

Efter kartläggningsdelen följer en färdighetsträningsdel som syftar till att utrusta klienten med färdigheter och metoder för att hantera de problem som är förknippade med kriminaliteten för att minska risken för återfall i brottsligt beteende.

I den avslutande delen av programmet repeteras och tillämpas de färdigheter klienten hen tillägnat sig under programmet med fokus på hur klienten kan undvika återfall i brott.

Deltagaren får under programmet t.ex. lära sig strategier för ökad impuls- och självkontroll och bättre problemlösningsförmåga samt träna sig på att förändra tankemönster som stödjer kriminalitet.

Programmet omfattar 21 individuella sessioner á 60-90 minuter och sessionerna genomförs en till två gånger per vecka.

Om One to one

  • För klienter med generell kriminalitetsproblematik.
  • Individuellt program.
  • Utvecklat i Storbritannien och har anpassats till svenska förhållanden.
  • Ackrediterat 2004.
  • Bygger på social inlärningsteori och tillämpar tekniker och strategier från kognitiv beteendeterapi (KBT).