R&R2 ADHD

Programmet riktar sig till unga och vuxna klienter som diagnosticerats med ADHD eller som själva upplever att de har några av de symtom som förknippas med ADHD.

R&R2 baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och består av färdighetsträning i grupp. Syftet med programmet är att öka mottagligheten för andra insatser hos aktuell målgrupp.

Programmet omfattar 15 gruppsessioner, möten med en så kallad programstödjare samt tre uppföljande, förstärkande sessioner. Sessionerna är 1,5 timme och genomförs en till två gånger per vecka. Programmet ges i slutna grupper.