Kriminalvården

R&R2 ADHD

Behandlingsprogrammet riktar sig till unga och vuxna klienter, i anstalt eller frivård, som diagnosticerats med ADHD eller som själva upplever att de har några av de symtom som förknippas med ADHD.

R&R2 utgår från teorin om kognitiv-beteendeteori (KBT) och består av färdighetsträning i grupp. Utöver gruppträffar har klienter som går behandlingsprogrammet egna arbetsuppgifter att öva på. Syftet med programmet är att ökar mottagligheten för andra insatser hos aktuell målgrupp.

Programmet består av fem moduler:

  1. Neurokognitiv modul med träning av uppmärksamhet, minne, impulskontroll och konstruktiv planering.
  2. Problemlösningsmodul med träning av problemidentifiering, att söka alternativa lösningar, att tänka på konsekvenser och klokt beslutsfattande.
  3. Modul för känslomässig kontroll med träning av att hantera tankar och känslor av ilska och oro.
  4. Modul för sociala färdigheter för att lära sig känna igen andras tankar och känslor, inta andras perspektiv, träna empati med mera.
  5. Modul för kritiskt resonerande som lär deltagarna att de har valmöjligheter och att det finns alternativ. Träning av effektiva tanke och beteendefärdigheter.

 

Programmet omfattar 1-2 sessioner i grupp per vecka och totalt 15 sessioner på 1,5 timme med tid för att fullgöra de egna uppgifterna. Möten med programstödjaren och tre uppföljande ”booster”-sessioner. Formen är sluten grupp.

Här finns programmet:

Anstalt: Västervik Norra