Missbruk och beroende

Kriminalvården har fyra behandlingsprogram för personer i kriminalvård med missbruk eller beroende.

Drog- och alkoholmissbruk

Klienter med drog- och alkoholmissbruk kan delta i 12-stegsprogrammet, ett program som genomförs i grupp.

För de klienter vars drog- och/ eller alkoholmissbruk har en stark koppling till en kriminell livsstil finns programmet Våga välja som bedrivs i grupp och det individuella behandlingsprogrammet Prism.

Spelberoende

Spelprogrammet är ett program som riktar sig till klienter vars kriminalitet är kopplad till en spelproblematik. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi enligt den så kallade återfallspreventionsmodellen. Programmet syftar till att stärka viljan att genomföra en förändring när det gäller spelbeteendet, samtidigt som det erbjuder konkreta verktyg och strategier för ett spelfritt liv.