Kriminalvården

Missbruk och beroende

Kriminalvården har fem behandlingsprogram för personer i kriminalvård med missbruk eller beroende.

Klienter med drog- och alkoholmissbruk kan delta i 12-stegsprogrammet, ett program som hålls i grupp och som finns tillgängligt både för män och kvinnor.

För de klienter där missbruket till stor del har att göra med en kriminell livsstil finns programmet Våga välja som bedrivs i grupp och behandlingsprogrammet Prism som bygger på enskilda samtal.

Spelberoende

Spelprogrammet är för klienter med ett spelberoende. Det finns i två former; antingen träffar klienten en programledare hos Kriminalvården personligen, eller utför det Internetbaserade spelprogrammet där de har kontakt med programledaren via Internet och telefon.

Förstärkande insatser

Har klienten redan genomgått ett behandlingsprogram kan han eller hon delta i programmet Återfallsprevention för att få mer övning i att hantera olika risksituationer.