Kriminalvården

Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Läs mer om cookies och hur vi skyddar dina personuppgifter.

12-stegsprogrammet

Ett behandlingsprogram för drog- och alkoholmissbrukande klienter. Programmet erbjuds endast på anstalt och riktar sig till både män och kvinnor.

Image360

OBS! Innehållet presenteras endast med ljud.

Programmet har en andlig dimension och bygger på tron på en ”högre makt”. Deltagarna behöver inte vara troende eller bli troende för att gå programmet. Vad som är en ”högre makt” är upp till var och en att själv avgöra. För många är gruppen och gemenskapen den kraften.

I 12-stegsprogrammet är det deltagarna som hjälper, påverkar och stöttar varandra. En av de två programledarna är ofta en före detta missbrukare. Deltagarna och programledarna arbetar med ämnen som sjukdomsbegreppet, vad utlöser ett beroende, skuld och skam, tankemönster och relationer. Gruppmötena består också av föreläsningar och redovisning av hemuppgifter.

Programmet har tre faser. Introduktionen är för de som vill prova på programmet medan grundbehandlingen och förlängd behandling är för klienter med ett utvecklat beroende. Grundbehandlingen går igenom de tre första stegen, förlängda behandlingen omfattar förändringsstegen 4-9 och underhållsstegen 10-12 pågår parallellt i hela behandlingen.

Introduktionen genomförs på dryga tre veckor, grundbehandlingen är tre månader lång och förlängd behandling är sex månader. Enskilda samtal med alkohol- och drogterapeut sker också. Det finns en intensivbehandling på sex veckor för korttidsdömda på anstalten Skänninge.

Bakgrund till 12-stegsprogrammet

  • Ett alkohol- och narkotikaprogram, ursprungligen utarbetad av Anonyma Alkoholister (AA) i USA. Har använts i Kriminalvården sedan 1995.
  • Programmet bygger på en kognitiv grund där man kartlägger sina tankemönster och tränar på att ändra dessa.

Här finns programmet

Anstalt: Anstalten Gävle, Anstalten Hinseberg, Anstalten Skänninge och Anstalten Österåker.