Kriminalvården

Prism

Ett individuellt program för missbrukare av alkohol, narkotika och/eller tabletter vars kriminalitet har en koppling till missbruket.

OBS! Innehållet presenteras endast med ljud.
Transkribering av inspelningen (pdf).

Tillsammans med programledaren sätter deltagaren upp sina egna mål – drogfrihet eller minskning av missbruket. Programmet förespråkar drogfrihet och visar att det över tid är omöjligt att gå från ett missbruk till ett så kallat kontrollerat drogande.

Deltagaren får lära sig känna igen de signaler som utlöser missbruk och kriminalitet, att öka sin självkontroll, att stå emot och att lösa problem relaterade till missbruk. Han eller hon tränar på att känna igen obehagliga känslor, hitta stresslindring och att reparera relationer.

Programmet omfattar 21 möten, totalt 32,5 timmar.

Om Prism

  • Prism står för Programme for reducing individual substance misuse, kommer från Storbritannien och har använts av Kriminalvården sedan 2003.
  • Det är ett kognitivt beteendeterapeutiskt program (KBT) som vilar på social inlärningsteori.