Prism – behandling för missbruk

Ett individuellt program för klienter vars kriminalitet har en tydlig koppling till ett missbruk av alkohol och/ eller narkotika.

OBS! Innehållet presenteras endast med ljud.
Transkribering av inspelningen (pdf).

Programmet inleds med en kartläggning av den individuella klientens problematik, färdigheter och attityder kopplat till missbruket med målet att klienten ska bli medveten om vad som utlöser och förstärker missbruket.

Efter kartläggningsdelen följer en färdighetsträningsdel som syftar till att utrusta klienten med färdigheter och metoder för att hantera de problem som är förknippade med missbruket.

 I den avslutande delen av programmet tillämpar klienten de färdigheter hen tillägnat sig på egna problem. 

Klienten får under programmet t.ex. lära sig känna igen de signaler som utlöser missbruk och kriminalitet, öka sin självkontroll, öka förmåga att stå emot sociala påtryckningar samt att lösa och hantera problem. Klienten tränar också på att känna igen och hantera obehagliga känslor på annat sätt än genom missbruk, hitta stresslindring och att reparera relationer.

Programmet omfattar 21 individuella sessioner á 60-90 minuter och sessionerna genomförs en till två gånger per vecka.

Om Prism

  • Prism står för Programme for reducing individual substance misuse.
  • För klienter vars missbruk har en tydlig koppling till kriminellt beteende.
  • Individuellt program.
  • Utvecklat i Storbritannien och har anpassats till svenska förhållanden.
  • Ackrediterat 2007.
  • Bygger på social inlärningsteori och tillämpar tekniker och strategier från kognitiv beteendeterapi (KBT).