Kriminalvården

Spelprogrammen - mot missbruk och beroende

För klienter med spelproblematik har Kriminalvården två olika program, Spelprogrammet och Internetbaserade spelprogrammet.

Spelprogrammet är ett kort program som antingen kopplas på ett annat missbruksprogram, eller ett något längre fristående program. Träffarna kan vara både i grupp och individuella. 

Tillsammans med programledarna arbetar deltagarna med att hitta och beskriva situationer som kan leda till återfall, och hur man hanterar ett återfall. De tränar också sociala färdigheter och problemlösning, bland annat genom rollspel och motivationshöjande övningar.

Tilläggsdelen omfattar fyra möten och det fristående programmet består av åtta träffar. Programmet bedrivs både på anstalt och i frivård. 

Internetbaserade spelprogrammet

Sedan hösten 2013 bedrivs även en internetbaserad behandling för personer med spelproblematik. I programmet utför deltagaren en större del av behandlingen självständigt genom att ta del av information och arbeta med övningar via internet. Programmet ska stärka viljan och förmågan att genomföra en förändring i ett spelbeteende.

Till sin hjälp har alla deltagare en programledare som stöttar och följer upp utvecklingen. Kontakten sker via telefon vilket innebär att behandlingen kan erbjudas oavsett deltagarens bostadsort. Det internetbaserade spelprogrammet omfattar åtta delar samt för- och eftermätningar.

Om spelprogrammen

  • Båda programmen står på en kognitiv beteendeterapeutiskt grund 

Här finns programmet

Anstalt: Anstalten Brinkeberg, Anstalten Högsbo, Anstalten Umeå, Anstalten Ystad och Anstalten Österåker.

Frivård: Frivården Fridhemsplan och Frivården Karlstad.