Spelprogrammet

Spelprogrammet riktar sig till klienter med ett problematiskt spelande kopplat till deras kriminalitet.

Spelprogrammet är ett kortare program som riktar sig till klienter vars kriminalitet är kopplad till ett spelmissbruk/ -beroende. Programmet kan genomföras som ett individuellt tillägg efter att klienten genomgått ett annat längre program riktat mot missbruk och beroende eller i en något längre, gruppbaserad och fristående version.   

Under programmet lär sig klienten att identifiera återfallsrisker och lära sig specifika strategier för att kunna hantera dessa, men också mer generella strategier såsom balansering av livsstil. Klienten får lära sig olika typer av konkreta verktyg för att kunna minska risk för återfall i spelmissbruk.

Den individuella versionen omfattar fyra sessioner á 90 minuter och det fristående gruppbaserade versionen omfattar åtta träffar á tre timmar.

Om Spelprogrammet

  • För klienter vars kriminalitet är kopplad till ett spelmissbruk/ -beroende.
  • Kan genomföras individuellt som ett tillägg till andra program, eller i gruppformat.
  • Ett kognitiv beteendeterapeutiskt program som grundar sig på Marlatts modell för återfallsprevention
  • Innehåller kognitiva och beteendemässiga strategier för att minska risken för återfall.