Spelprogrammet - mot missbruk och beroende

Spelprogrammet riktar sig till klienter med ett problematiskt spelande kopplat till deras kriminalitet.

Spelprogrammet är ett kort program som riktar sig mot klienter med spelmissbruk/-beroende. Programmet finns i två varianter. Den ena kopplas på ett genomfört KBT-program för substansberoende. Den andra varianten utgör ett något längre fristående grupprogram.

Tillsammans med programledarna arbetar deltagarna med att hitta och beskriva situationer som kan leda till återfall, och hur man hanterar ett återfall. De tränar också sociala färdigheter och problemlösning, bland annat genom rollspel och motivationshöjande övningar.

Tilläggsdelen omfattar fyra möten och det fristående programmet består av åtta träffar. Programmet bedrivs både på anstalt och i frivård. 

Om spelprogrammet

  • Spelprogrammet står på en kognitiv beteendeterapeutiskt grund (KBT).