Kriminalvården

Våga välja

Ett program som riktar sig till drog- och/eller alkoholmissbrukare vars kriminalitet har en tydlig koppling till missbruket.

Våga Välja är ett grupprogram där deltagarna tillsammans med de två programledarna arbetar med att förstå sitt missbruk, känna igen risksituationer, lära sig verktygen för förändring och planera för en framtid utan missbruk. Grunden i programmet är att våra beteenden är inlärda och därför går att lära om.

Våga välja finns i två varianter.

  • Våga Välja 26: 26 träffar på åtta till tio veckor som riktar sig till klienter med medelhög risk.
  • Våga Välja 89: 89 träffar på tre-fyra månader som riktar sig till klienter med hög risk.

Efter gruppdelen tar en fortsättningsdel vid, där deltagarna en till fyra gånger i månaden tränar på och underhåller de kunskaper de fått i programmet. Träningen pågår fram till villkorlig frigivning eller utslussning från anstalt. Våga välja innehåller också fyra träffar under tre månader som förbereder deltagarna för frigivningen eller utslussningen.

Om väga välja

  • Våga Välja kommer från Kanada och har använts av Kriminalvården sedan 2001.
  • Det är ett kognitivt beteendeterapeutiskt program (KBT) som bygger på social inlärningsteori.