Våga välja

Ett program som riktar sig till klienter med drog- och/eller alkoholmissbruk vars kriminalitet har en tydlig koppling till missbruket.

Våga Välja är ett grupprogram där klienterna tillsammans med två programledare arbetar med att förstå sitt missbruk, känna igen risksituationer, lära sig verktyg för förändring och planera för en framtid utan missbruk. Utgångspunkten i programmet är att våra beteenden är inlärda och därför går att lära om.

Våga välja finns i två versioner – en kortare version som omfattar 26 gruppsessioner och en längre version som omfattar 89 gruppsessioner.

Efter den gruppbaserade delen av programmet fortsätter deltagarna med individuella sessioner där de, utifrån en individuell plan, tränar på och underhåller de kunskaper och färdigheter de tillgodogjort sig under programmet. De individuella sessionerna fortsätter fram till villkorlig frigivning eller utslussning från anstalt. Våga välja innehåller också fyra sessioner som förbereder deltagarna för frigivningen eller utslussningen, som ges en tid innan den planerade frigivningen eller utslussningen.

Om Våga välja

  • För klienter vars missbruk har en tydlig koppling till kriminaliteten.
  • Utvecklat i Kanada och har anpassats till svenska förhållanden av Kriminalvården.
  • Ackrediterat 2010.
  • Grupprogram med individuella sessioner.
  • Bygger på social inlärningsteori och tillämpar tekniker och strategier från kognitiv beteendeterapi (KBT).