Kriminalvården

Relationsbrott

Kriminalvården har tre speciellt utformade program som riktar sig till klienter dömda för våld i nära relationer, varav ett är ett pilotprogram som testas under 2019 och 2020.

Klienter dömda för relationsvåld

Relationsvåldsprogrammet, RVP, vänder sig till klienter i kriminalvård som är dömda för att ha utövat våld mot en eller flera närstående personer.

Män som utövar våld i nära relation

För män som använt hot, våld eller annat kontrollerande beteende mot sin nuvarande, eller före detta kvinnliga partner har Kriminalvården behandlingsprogrammet Idap.

Pilotprogrammet Predov

Pilotprogrammet Predov – Preventing Domestic Violence, är ett nytt modernt behandlingsprogram för klienter som har använt våld mot en eller flera närstående personer. Predov är utvecklat i linje med den senaste forskningen om effektiva behandlingsmetoder. Programmets främsta syfte är att få stopp på våldet, att de klienter som deltar i och fullföljer programmet inte ska återfalla i nytt våldsbrott riktade mot närstående.

Programmet testas och utvärderas i ett pilotförsök under 2019 och 2020 både i Kriminalvården och i några kommuner (Jönköpings kommun, Lycksele kommun, Malmö Stad, Utväg Skaraborg, Södertälje kommun).

Som en del i pilotgenomförandet av behandlingsprogram i Kriminalvården ingår att deltagarna får besvara frågeformulär före och efter programgenomförandet. Det är en del i arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten, där andra delar är programledarutbildning, individuell handledning, grupphandledning, ackrediteringsförfarande och effektstudier.