Idap (Integrated Domestic Abuse Programme)

Idap är ett program utarbetat av kriminalvården i England och Wales. Det har bedrivits i Kriminalvården sedan 2004 och det ackrediterades av en vetenskaplig panel 2006.

Programmet är uppbyggt kring nio teman som utgår från Makt- och kontrollhjulet: icke-våld, icke hotfullt beteende, respekt, stöd och tillit, ärlighet och ansvarstagande, sexuell respekt, partnerskap, ansvarsfullt föräldraskap samt förhandling och rättvisa.

Centralt för Idap är inlärning av olika strategier för att inte använda våld eller kontrollerande beteenden. Här lär sig klienten bland annat att ta en time out, att känna igen tecken på ilska, att använda positivt självresonemang, att vara medveten om icke verbala signaler, att erkänna kvinnors rädsla och ilska, att kommunicera tankar och känslor och konflikthantering.

Om Idap

  • För män som är dömda för våld mot sin nuvarande, eller före detta, kvinnliga partner.
  • Grupprogram med kompletterande individuella sessioner.
  • Utarbetat i kriminalvården i England och Wales.
  • Bygger på social inlärningsteori och Duluthmodellen.
  • Uppbyggt kring nio olika teman som utgår från Makt-och kontrollhjulet.

Effektutvärdering av Idap

Kriminalvården har genomfört en effektutvärdering av Idap. För de klienter som fullföljt hela behandlingen återfanns en riskminskning för relationsbrott, men detta kunde tyvärr inte säkerställas statistiskt (Haggård et al., 2017). Slutsatsen i studien är att Idap, i bästa fall, endast har marginellt återfallsminskande effekter. I en tidigare publikation av samma studie (Danielsson et al., 2012) beskrivs resultaten istället som försiktigt lovande med hänsyn till att utvärderingen enbart innefattar programdeltagare från Idaps första år som aktivt program i Kriminalvården, det vill säga under åren som implementeringen fortfarande pågick. Idap har också utvärderats i England (Bloomfield, S., Dixon, L., 2015) och slutsatsen i den studien var att programmet hade små, men statistiskt säkerställda, effekter både vad gällde att minska risken för partnervåld och andra brott där våldsbrott var huvudbrottet. 

Referenser

Bloomfield, S., Dixon, L. (2015). Analytical Summary 2015. An outcome evaluation of the Integrated Domestic Abuse Programme (IDAP) and Community Domestic Violence Programme (CDVP). London: National Offender Management Service (NOMS).
Danielsson, M., Fors, A., Freij, I. & Lidman, D. (2012). Behandlingsprogrammet IDAP i Kriminalvården. Utvärdering av återfall i brott för programdeltagare 2004–2007. Norrköping: Kriminalvården.
Haggård, U., Freij, I., Danielsson, M., Wenander, D. & Långström, N. (2017). Effectiveness of the IDAP Treatment Program for Male Perpetrators of Intimate Partner Violence: A Controlled Study of Criminal Recidivism. Journal of Interpersonal Violence, 32 (7), 1027–1043.