Kriminalvården

Idap - för män som utövat våld i nära relation

Idap riktar sig till män som använt hot, våld eller annat kontrollerande beteende mot sin kvinnliga partner eller före detta partner. Deltagarna ges möjlighet att förstå sitt beteende och ändra det.

Programmet innehåller både gruppsessioner och individuella samtal. I grupp tittar deltagarna på film och analyserar beteenden i filmen. Deltagarna får i hemuppgift att beskriva en egen situation som sedan diskuteras i gruppen.

Deltagarna arbetar med ämnen som respekt, tillit och stöd, icke-våld och partnerskap. Tillsammans med två programledare diskuterar de först brett för att sedan på en personlig nivå arbeta med övningar, rollspel och hemuppgifter. Deltagarna lär sig att känna igen tecken på ilska, att hantera svartsjuka och att erkänna kvinnors rädsla.

Idap omfattar tre individuella träffar och 27 gruppträffar, totalt 63 timmar. Efter avslutad gruppdel följer fyra till sex individuella uppföljningssamtal.

Om Idap

  • Idap står för Integrated Domestic Abuse Programme.
  • Ett kognitivt beteendeterapeutiskt program som bygger på social inlärningsteori.
  • Idap erbjuder partnern en kontakt i Kriminalvården parallellt med programmet, för att öka säkerheten för kvinnan och eventuella barn.
  • Kommer ursprungligen från USA men den modell vi använder är utarbetad i Storbritannien men har anpassats till svenska förhållanden. Används av Kriminalvården sedan år 2004.