Kriminalvården

Predov (Preventing Domestic Violence)

Predov är utvecklat i Kriminalvården och i linje med den senaste forskningen om effektiva behandlingsmetoder. Programmet blev ackrediterat av en vetenskaplig panel i december 2020 och godkändes därmed för implementering i Kriminalvårdens ordinarie verksamhet.

Predov kan till viss del anpassas till klientens problematik, framförallt vad gäller de pedagogiska verktygen som ingår i programmet. Programmet är mindre omfattande än Relationsvåldsprogrammet (RVP).

Predov utgår från de mest drivande faktorerna bakom relationsvåld med fokus på faktorer som är möjliga att påverka i psykologisk behandling, till exempel attityder som stödjer våld, brister i känsloreglering, brister i kommunikation och konflikt-/problemlösning samt användning av alkohol och narkotika.

Antalet sessioner kan variera mellan 17–22 sessioner. Sessionernas längd varierar mellan 60–90 minuter och genomförs 1–2 gånger per vecka.

Om Predov

  • För klienter dömda för våld mot en eller flera närstående.
  • Individuellt program med viss flexibilitet.
  • Utvecklat i Kriminalvården.
  • Bygger på social inlärningsteori och tillämpar tekniker och strategier från kognitiv beteendeterapi (KBT).
  • Uppbyggt kring temana känslor och balans i livet, tankar och regler om relationer samt kommunikation och relationer.
  • Har vid behov också fokus på alkohol och narkotika.